web analytics

Weer ruimte voor kraampjes en wagens in centrum Roosendaal

In de ‘compacte binnenstad’ van Roosendaal zijn vanaf eind februari/begin maart weer kraampjes en wagens met etenswaar, bloemen e.d. mogelijk, net als in de wijken en dorpen. Dat is momenteel in het centrum niet toegestaan, maar het gemeentebestuur denkt nu dat het aantrekkelijk is voor het centrum en het straatbeeld er door verlevendigd wordt. Vandaar een proef.

Er zijn, zo zegt de gemeente, nu nieuwe inzichten over het aantrekkelijk maken en houden van binnensteden. Standplaatsen kunnen daarbij een rol spelen. ‘Food-trucks, bloemenstallen, een viskraam, een ijskar etc. verlevendigen het straatbeeld voor de consument. Daarnaast is het de bedoeling dat er ook ruimte komt voor de verkoop van seizoensgebonden producten’, aldus de gemeente.

Deze maand wordt begonnen met het werven van standplaatshouders. ‘We hopen dat vooral ondernemers uit Roosendaal de kans benutten om mee te doen aan deze pilot. Daarnaast worden ook standplaatshouders van buiten geworven. De standplaatsen zullen naar verwachting eind februari/begin maart te zien zijn in het straatbeeld van de binnenstad. Het experiment loopt daarmee van maart tot eind 2018’, zegt de gemeente.

De Roosendaalse binnenstaddirectie gaat deze pilot coördineren. Er is een aantal uitgangspunten voor wat betreft de branche, kwaliteit, uitstraling en aangewezen locaties. Aan het einde van de pilot wordt bekeken of de Roosendaalse binnenstad daadwerkelijk aantrekkelijker is geworden. Wethouder Cees Lok zegt in een reactie: ‘We willen graag een florerende binnenstad. Daarom willen we nu zonder al te veel regels en voorwaarden gaan experimenteren met standplaatsen. Uiteraard zonder daarbij de concurrentie uit het oog te verliezen’.

De pilot met standplaatsen past in het beleid van het ministerie van Economische Zaken. Eén van de pijlers van de Retailagenda van dit ministerie is het inperken van allerlei regels. Veel marktpartijen lopen momenteel tegen een woud aan regels en vergunningsvoorwaarden op, die het ondernemerschap belemmeren.

De pilot rond standplaatsen maakt deel uit van de afspraak tussen gemeenten en het Rijk over de verbetering van de dienstverlening voor burgers en bedrijven en de vermindering van de regeldruk.

Bij winkelcentra in de wijken en in de dorpen zijn al wel langere tijd vaste standplaatsen mogelijk. In het centrum tot nu toe alleen bij evenementen.