web analytics

‘Decentralisatie huisvesting scholen is breuk met de geschiedenis’

De gemeente Roosendaal heeft op woensdag 6 december de verantwoordelijkheid over de huisvesting van het voortgezet onderwijs (VO) in handen gegeven van de VO-scholen zelf.
‘Er is gebroken met een lange geschiedenis’, en ‘Dit is een mijlpaal in het bestaan van het Norbertus/Geertrudis en het Jan Tinbergen College’, zo wordt deze stap omschreven.

Verder lezen