web analytics

Roosendaal gaat ‘gewoon doen’ bij Citymarketing

Roosendaal gaat werk maken van Citymarketing. Waarbij ‘gewoon doen’ het handelsmerk wordt. Er komt een Citymarketing Bureau dat ‘de communicatie professionaliseert, samen met de huidige VVV’. Zinnen uit het persbericht waarin wordt aangekondigd dat een kwartiermaker wordt aangesteld om een Citymarketing Bureau op te zetten.

Behalve die opdracht moet de kwatiermaker ook de budgetten koppelen en een proeftuin opzetten om ‘te experimenteren in deze nieuwe samenwerking en met nieuwe communicatiemiddelen en technieken’.

De kwartiermeester krijgt hier een half jaar tijd voor. De proeftuin om de kansen en mogelijkheden van het citymarketingbureau en een nieuwe manier van communiceren te ontdekken, moet nog dit jaar – na de zomer – van start gaan.

Een en ander vloeit voort uit de motie ‘Citymarketing: Dit is Roosendaal’ die bij de behandeling van de Kadernota in 2016 unamien door de raad is aangenomen. De raad besloot ook op 4 juli dat een kwartiermeester aan de slag moet gaan.

Wethouder Hans Verbraak is blij met de strategie die ut de bus is gekomen. “Hiermee kunnen we echt handen en voeten geven aan de Citymarketing in Roosendaal. Roosendalers zijn trots, maar bescheiden. De strategie geeft ons de kans om de trotsheid op de dingen die we doen in de etalage te plaatsen!’

Waarbij hij een greep doet uit de antwoorden van het digipanel:
– De stad biedt alles wat mensen willen die nu voor een stad kiezen: wooncomfort, groen, ruimte, werkgemak, winkels, service en evenementen.
– Roosendaal is een stad die al honderden jaren haar eigen boontjes dopt en waar mensen de dingen gewoon doen. Deze gedrevenheid en betrokkenheid maakt de stad slagvaardig en aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers.
– Initiatieven worden met opgestroopte mouwen aangepakt. En dit is zeer uniek.

‘750 jaar heeft misschien geen peperkoekenhuisjes-centrum achter gelaten, maar onverzettelijke doenersmentaiteit’

De aanpak om tot een strategisch citymarketingplan te komen, is door bureau Connect ontwikkeld. Een aantal citaten uit de plan van aanpak van dit bureau:

Harde werkers

– ‘De grondstoffen van Roosendaal zitten in de Roosendaler zelf: harde werkers die altijd vooruitkijken. Die de handen uit de mouwen steken en de dingen gewoon doen. 750 jaar heeft misschien geen peperkoekenhuisjes-centrum achter gelaten, maar onverzettelijke doenersmentaliteit. Die eigen is aan een stad waar men altijd de schouders eronder moet zetten.’

Niet bijzonder

– Met die handen-uit-de-mouwen mentaliteit wordt er hard gewerkt aan de leefbaarheid. De Roosendaler voelt zich thuis én is het meest gelukkig van heel Brabant. En wel degelijk trots, want 76% van de respondenten in het digipanel geeft aan redelijk tot zeer trots te zijn om een Roosendaler te zijn. En dus doet Roosendaal het best heel goed. De versnipperde communicatie en de collectieve bescheidenheid verhullen echter iedere prestatie. Resulterend in een (onterecht) collectief onbehagen omdat “we niet bijzonder zijn”.

Gewoon doen

– Roosendaal gaat niet over stenen maar over mensen, en hun mentaliteit. We gaan aan de slag met hun verhalen. De harde werkers die altijd vooruit kijken en aan de leefbaarheid werken. En daarom is hier goed wonen, goed werken en goed leven. En zijn de mensen gelukkig. En dat is misschien gewoon, maar is het niet beter om gewoon te doen, dan over geweldig te praten?

Niet beginnen met logo

– ‘Dus we gaan na de zomer aan de slag met een proeftuin. We beginnen niet met een nieuw logo of baseline, want die gaan de versnippering niet oplossen. We beseffen dat de meeste gemeenten en steden hier hun focus op leggen. Maar in lijn met de doenersmentaliteit van de Roosendaler willen we nu geen steriele discussie overde kleur of de geur van het logo maar willen een antwoord bieden op de vraag van de raad: los de versnippering op en werk vandaaruit aan één gedragen positionering voor Roosendaal.’

Fris en nuchter

– In de proeftuin werken team communicatie en de VVV samen met een lokaal bureau aan een basisaanbod van communicatiemiddelen. Die op een frisse en nuchtere manier aan de Roosendaler en de rest van de wereld tonen hoe goed men eigenlijk bezig is in Roosendaal. Op de zeer korte termijn komt er een online platform waarop men gestalte geeft aan deze grondstoffen.