web analytics

Plan Bulkstraat in Wouw gaat De Hoogt heten

Het bestemmingplan Bulkstraat in Wouw is omgedoopt tot De Hoogt, vernoemd naar een boerderij die daar in het verleden heeft gestaan. Dat heeft de gemeente Roosendaal bekend gemaakt. De
verkoopprocedure is gestart; de grondprijs is definitief vastgesteld op € 250 per m2 (excl. BTW).

‘Bouwplannen worden niet getoetst door de CRK, maar bij de vergunningsaanvraag wordt de kwaliteit van het bouwplan ambtelijk beoordeeld”, aldus de gemeente.

Op de Hoogt kunnen potentiële kopers zelf hun kavel kiezen maar ook zelf bepalen hoe groot deze kavel is. De koper mag zelf bepalen hoe en wat voor huis er gebouwd wordt. Wel zijn er natuurlijk
bepaalde regels waaraan de toekomstige bewoners zich moeten houden. Bij de ontwikkeling en inrichting van de wijk staat duurzaamheid hoog in het vaandel.
Het openbare gebied wordt in samenspraak met de toekomstige bewoners ingericht.

Om in aanmerking te komen voor een kavel worden geïnteresseerden verzocht zich te melden via www.roosendaal.nl/dehoogt. Daar staat ook alle informatie over sluitingstermijnen e.d. In
het bijzijn van notaris Geleijns wordt er geloot om een kavel.

‘De Hoogt ligt ten zuiden van het dorp Wouw en wordt begrensd door de Plantagebaan en de Bulkstraat die het gebied ontsluiten. Het centrum van Wouw en Roosendaal zijn makkelijk te bereiken en de aansluiting met de A58 en A17 is goed’, zegt de gemeente.

De Hoogt is van oorsprong een boerderij die in het gebied stond iets ten zuiden van het plangebied. Boerderij De Hoogt stond aan de huidige Plantagebaan die toen nog ‘Oostelaarse Straete naar den Hil’ werd genoemd. Om boerderij de Hoogt lagen ook nog enkele percelen met die naam. De boerderij was eigendom van de weduwe van Cornelis Adriaensen Doggen.

Plattegrond: Google Maps