web analytics

MKB-voorzitter Van Straalen opent derde Roosendaal On Stage (18 jan)

De landelijk voorzitter van MKB Nederland Michaël van Straalen opent op donderdag 18 januari om 13:00 uur in Metsj Point aan de Stok 12 in Roosendaal de derde editie van Roosendaal On Stage, een Positief (beroeps) Podium voor vmbo-leerlingen van de Da Vinci College, Gertrudiscollege, Prinsentuin Oudenbosch en Jan Tinbergen College.

Tijdens Roosendaal On Stage gaan ruim 250 beroepsbeoefenaren vanuit ruim 130 bedrijven in gesprek met ca 500 leerlingen over hun beroep en werkdag. Op 30 januari, de Doe Dag van Roosendaal On Stage, brengen de leerlingen een tegenbezoek aan de professionals met wie ze een match hebben gemaakt. ‘Dromen mag bij On Stage, dus alle beroepen zijn aanwezig: van automonteur tot financieel adviseur’, aldus de organisatie.


Investering

Het bedrijfsleven investeert in hun toekomstige collega’s en medewerkers door de jongeren een beter beeld te geven van een beroep. De vmbo-leerlingen worden, als toekomstige vakkanjers en beroepsdromers, op deze manier in het zonnetje gezet. Roosendaal is een van de 19 gemeenten die het project Onderwijs On Stage realiseren. Onderwijs On Stage is een initiatief van ondernemer Corine Korrel en is gestart in 2007. Het is een succesvol concept gebleken, met groot draagvlak bij deelnemende scholen, bedrijfsleven en gemeenten.

Leerlingtraining

Roosendaal On Stage organiseert deze week een leerlingtraining onder leiding van Abor Producties. Deze training vindt plaats op alle Roosendaalse vmbo-scholen en Prinsentuin Oudenbosch ter voorbereiding op Roosendaal On Stage. Alle circa 600 leerlingen die deelnemen aan Roosendaal On Stage doen mee. Het doel is om de leerlingen voor te bereiden op de netwerkactiviteiten van Roosendaal On Stage op donderdag 18 januari, en ze tegelijkertijd ook middelen aan te reiken om netwerken in te zetten in hun dagelijks leven.

De trainers beginnen met workshops in de klassen. Zij vertellen over het begrip netwerken en de do’s & dont’s daarbij. De leerlingen krijgen tips over hoe ze zichzelf het beste kunnen presenteren. Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend met diverse manieren van handen geven en jezelf voorstellen. Er wordt gesproken over hoe je zorgvuldig omgaat met een netwerk, hoe je in gesprek kunt komen met mensen die al in gesprek zijn en hoe je een gesprek afrondt. Hiermee krijgen leerlingen tips en tools mee waarmee ze zich goed staande kunnen houden wanneer zij al die professionals ontmoeten bij het Beroepenfeest van On Stage


Positiever

Namens Onderwijs On Stage was Korrel initiator en opsteller van de open brief ‘CITO paniek’ die werd gepubliceerd in de Volkskrant. Onderwijs On Stage zet zich in voor een positiever imago voor vmbo-leerlingen en voor het beter faciliteren van het keuzeproces van jongeren. Persoonlijk contact tussen de professionals en leerlingen is de succesfactor van het project.
De On Stage Beroepenfeesten worden feestelijk georganiseerd met muziek.

Programma:
13.00 uur officiële opening door landelijk voorzitter MKB Nederland Michaël van Straalen
13.00 – 16.00 uur Beroepenfeest On Stage Beursvloer voor leerlingen en professionals, 3 ronden van ongeveer 200 leerlingen per ronde
16.00 uur officiële afsluiting door wethouder Hans Verbraak
16.15 uur afsluitende netwerk borrel voor deelnemende professionals en overige deelnemers
17.30 uur einde