web analytics

Jos Hermsen blijft voorzitter van RBC

Voorzitter Jos Hermsen van RBC is afgelopen week op de Algemene Ledenvergadering herkozen als voorzitter. Daarmee begint Hermsen, die op 2 december 2011 samen met Noud Bominaar en Vincent van Son notariskantoor Tummers in Wouw binnenstapte om de doorstart van RBC gestalte te geven, aan zijn derde ambtstermijn.

Naast de herverkiezing van de voorzitter werd afscheid genomen van bestuurslid jeugdzaken Noud Bominaar en penningmeester Rien Luijks. Bominaar vervulde al sinds de heroprichting in 2011 een bestuurstaak. Hij begon als secretaris en werd in 2012 bestuurslid jeugdzaken. Luijks was penningmeester sinds 2014. Zowel Bominaar en Luijks blijven in andere functies werkzaam voor de club.

De taken van Noud Bominaar worden ondergebracht bij het hoofd van de voetbal academie. Rien Luijks blijft voorlopig nog even aan als penningmeester om zijn werkzaamheden over te dragen aan zijn opvolger.