web analytics

Gildezonen verzorgen dit jaar het Bevrijdingsconcert in De Kring (26 okt)

De Gildezonen verzorgen dit jaar onder leiding van Thomas Bruijns het Bevrijdingsconcert van het comité ‘Herdenken en Vieren’ in De Kring op donderdagavond 26 oktober. Het concert is dit jaar voor de vierde keer. De Gildezonen hebben een passend programma samengesteld met als titel ‘De Veteraan’.

Met dit bevrijdingsconcert staat het gemeentebestuur van Roosendaal stil bij de bevrijding van de stad en dorpen in de gemeente Roosendaal in 1944. Ieder jaar wordt aan een andere culturele vereniging en/of organisatie gevraagd om het concert te verzorgen.

Eerbetoon
Het concert is een muzikaal eerbetoon aan alle veteranen die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. Hiervoor heeft muziekvereniging de Gildezonen de samenwerking gezocht met andere muzikanten, zangers en zangeressen, onder wie Nick Lemmens, een veteraan die zijn ervaringen laat weerklinken in
door hem zelf geschreven nummers. Voor de militairen, die al decennia lang worden ingezet, is er een zeer gevarieerd programma met herkenbare muziek samengesteld.

Veteranendag
Met het concert wordt tevens lokaal invulling gegeven aan de Veteranendag. Alle veteranen in de gemeente Roosendaal hebben inmiddels een uitnodiging voor dit concert gekregen. Daarbij heeft de gemeente gebruik gemaakt van het adressenbestand van het Veteraneninstituut. Mochten er veteraan onverhoopt geen uitnodiging hebben gehad, dan kunnen zij contact opnemen met Corné Rommens, tel. 0165-579278 of
c.rommens@roosendaal.nl

Andere inwoners
Het concert begint om 20.15 uur en duurt tot 21.45 uur. Er is geen pauze voorzien. Na afloop van het concert is er nog een informeel samenzijn met muziek van ‘Impakt’. Het concert wordt tegen de betaling van slechts de administratie- en servicekosten (€ 3,75, inclusief consumptie) aangeboden aan alle inwoners van de gemeente Roosendaal. Wie het concert wil bijwonen, kan vanaf 1 oktober kaarten bestellen via de website van schouwburg De Kring of telefonisch via het telefoonnummer: 0165- 555 555.

❯ Website De Kring
❯ Facebookpagina De Gildezonen

Foto boven: Facebookpagina van De Gildezonen