web analytics

Gemeente Roosendaal laat ook voor 2016 mooie cijfers zien

 De gemeente Roosendaal heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 4,7 miljoen. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week naar de raad heeft gestuurd. Het college wil € 4,1 miljoen reserveren voor de doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

Het positieve resultaat werd onder andere veroorzaakt door een overschot op de zorg en de vrijval voorziening dubieuze debiteuren.

In 2016 maakten minder mensen gebruik van de WMO en van jeugdzorg dan werd voorzien bij het opstellen van de begroting. De gemeente Roosendaal verwacht dat dit het laatste jaar is dat er een overschot is op de zorg.

De volgende posten verklaren grotendeels het resultaat:
Overzicht Budget Zorg (programma 5 Zorg & Stimuleren) € 2.780.000
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein 1.409.000
Hogere uitkering gemeentefonds 978.000
Overschot budget salariskosten personeel derden 627.000