web analytics

Club in beweging: ‘BSC kijkt verder dan enkel voetbal’

De nodige maatschappelijke initiatieven en meer contact met de buurt, met name in de wijk Langdonk. Zo wil voetbalvereniging BSC, dat gevestigd is op sportpark Vierhoeven, zich graag profileren. ‘We zijn bestuurlijk en organisatorisch aan het vernieuwen”, zegt voorzitter Ad van Tilburg. ‘Bij BSC kijkt men verder dan enkel voetbal’.

Van Tilburg: ‘Er zijn de nodige maatschappelijke initiatieven. Zo wordt het goede doel KIKA ondersteund en speelt onder andere een aantal jeugdteams met KIKA op het shirt. Ook wordt er ingezet op een rookvrij sportpark en het promoten van gezonde voeding. Tot slot zijn er concrete plannen om de ruimte boven de tribune te verbouwen, waar dan ook maatschappelijke initiatieven (wijkactiviteiten) plaats kunnen vinden’.

BSC is tevens een van de vijf deelnemer in het project sport dat door de Roosendaalse Uitdaging is opgezet. Vanuit dit project wordt BSC ondersteund in de gewenste maatschappelijke ontwikkeling. Zoals het opzetten van pedagogische begeleiding voor – een deel van de – jeugdtrainers en het maken van de verbinding met de wijk.

‘Afgelopen week werd deelgenomen aan de landelijke Week van de Dialoog en de Week van Respect. De gemeente Roosendaal geeft hier invulling aan onder de titel ‘Respect in de Roosendaalse Dialoog’ waarvan de organisatie ligt bij de Roosendaalse Uitdaging. En op 9 oktober was er een mooi gesprek met inwoners, WijZijn Traverse en Boost Jongerenwerk. Hier komt zeker een vervolg op’, aldus Van Tilburg.

‘Kortom, BSC is in beweging. BSC is een voetbalvereniging en een ontmoetingsplek voor leden, vrijwilligers en bezoekers. Daarnaast doet BSC zijn best om met de buurt in contact te treden om te bespreken welke behoeften er bij de hen leven waar BSC mogelijk aan tegemoet kan komen’.

Foto: Mascotte Kicks staat ook achter een rookvrij sportpark en gezonde voeding

❯ Website BSC