web analytics

Aan de slag voor het Suikerplein

Hele vrachtwagenladingen grijze straatklinkers en trottoirbanden aan de Industriestraat bij Van Gilse markeren de plek waar het nieuwe Roosendaalse Suikerplein moet komen. Op dit braakliggend terrein van de Suikerunie tussen de Industriestraat en de Oostelijke Havendijk wordt hard gewerkt aan de bestrating ervan.

Daar schuin tegenover, tegenover de inrit van het bedrijf, staan eveneens partijen stenen. De bosschages tussen de Industriestraat en het sporcomplex zijn inmiddels al verdwenen. Dat stukje groen wordt dus ook versteend.

Het nieuwe plein in dit stukje (toekomstig) Stadsoevers is mogelijk geworden door een grondruil tussen gemeente en Suiker Unie. De bedoeling is dat het stuk Oostelijke Havendijk in die omgeving fiets- en wandelpad wordt. De Industriestraat wordt dan de aan- en afvoerroute van het vrachtverkeer van en naar Van Gilse. Daarmdoor wordt de Oostelijke Havendijk volgens de gemeente een stuk veiliger voor onder andere de scholieren van het Kellebeek College.

❯ Grondruil tussen gemeente en Van Gilse: nieuw stadsplein en veiligere Oostelijke Havendijk

suikerplein
Straatklinkers en trottoirbanden staan aan de Industriestraat klaar om verwerkt te worden.
suikerplein
Ook tegenover de inrit van Van Gilse aan de Industriestraat wordt het ‘besteend’. De bosschages tussen spoor en Industriestraat zijn al weg.