web analytics

Zundertseweg-zuid onder handen

 📷 Het nieuwe profiel van de Zundertseweg tussen de Burgemeester Schneiderlaan en de Onyxdijk is inmiddels al goed zichtbaar. In april is begonnen met dit project en de bedoeling is dat het stuk weg medio juli weer berijdbaar is.

De klinkerverharding in de rijweg is inmiddels vervangen door geluidreducerend asfalt en de capaciteit van de riolering op enkele plaatsen vergroot. Het profiel wordt gewijzigd door het vrijliggende fietspad achter de bomenrij aan te leggen, de groenstructuur krijgt meer ruimte en ook de openbare verlichting wordt vernieuwd.

Het verkeer wordt omgeleid via de Burg. Schneiderlaan – Takspui – Dijkrand – Flintdijk – Onyxdijk vice versa via de gele omleidingsborden. Voor ‘toeristische bestemmingen’ als de Lodge Visdonk en het T-huis Visdonk worden ook met borden omgeleid.

Zundertseweg-zuid Zunerseweg-zuid

Zundertseweg-zuid