web analytics

‘Zonneakker Weihoek’ langs A58 levert energie voor 1500 huizen

Op een terrein tussen de A58, de spoorlijn en de wijken Weihoek en Tolberg bij het Hollewegje in Roosendaal wordt ‘Zonneakker Weihoek’ gerealiseerd, dat energie kan leveren voor 1500 huishoudens. Dat hebben de gemeente Roosendaal en ontwikkelaar Odura bekend gemaakt.

De Zonneakker wordt ongeveer 5 hectare groot en levert circa 5 miljoen kWh elektriciteit per jaar, vergelijkbaar met het stroomgebruik van 1.500 huishoudens. Inwoners van Roosendaal kunnen participeren in het project.

Roosendaal Futureproof
‘De aanleg van Zonneakker Weihoek past geheel in het actieplan Roosendaal Futureproof dat in 2017 is opgesteld om de duurzame toekomst van de gemeente te waarborgen’, laat de gemeente weten. Het college van B & W van de gemeente Roosendaal heeft onlangs een gemeentelijke visie op zonne-energie vastgesteld. Uit studies blijkt namelijk dat vooral de toepassing van zonne-energie één van de duurzame energiebronnen is die veel potentie heeft.

Meer ondernemers
Wethouder Toine Theunis: “Dat Odura vergunning heeft aangevraagd om Zonneakker Weihoek te ontwikkelen aan de A58 juichen wij toe. Onze doelstelling om 75 hectare in de gemeente Roosendaal aan te leggen krijgt hiermee een mooie start. Wij hopen dat door dit initiatief meer ondernemers zich gaan melden om een zonnepark in Roosendaal te ontwikkelen”.

Maatschappelijke meerwaarde
Odura wil met de aanleg van de Zonneakker op verschillende manieren maatschappelijke meerwaarde creëren. Michel Suijkerbuijk, projectleider namens Odura en zelf ook inwoner van Roosendaal: “Die meerwaarde zit hem niet alleen in de lokale productie van een flinke hoeveelheid duurzame energie, maar ook in het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie door ze de gelegenheid te geven om mee te doen.”

‘Zo kunnen inwoners van Roosendaal die zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben, ervoor kiezen om panelen op de Zonneakker te kopen, met een gezond financieel endement en groene stroom voor eigen gebruik thuis. De Zonneakker zal bovendien zo worden aangelegd dat de ecologische en de recreatieve waarde van het gebied erop vooruit gaat’, aldus de initiatiefnemers.

Informatie-avond
‘De gemeente Roosendaal en Odura hechten aan een goede communicatie met de omwonenden. Hiervoor wordt binnenkort een informatieve inloopavond georganiseerd waarbij belangstellenden hun vragen kunnen stellen. Inwoners van Roosendaal met vragen of met interesse om mee te doen kunnen ook nu al per e-mail contact zoeken via zonneweihoek@odura.nl. Zij krijgen dan een persoonlijke uitnodiging voor de inloopavond’, zo staat in een persbericht.

Odura zet zich in voor versnelling van de energietransitie; in de vorm van advies maar ook door zelf duurzame-energieprojecten te realiseren.

Foto boven: Een visualisatie van hoe Zonneakker Weihoek er uit komt te zien, bezien van het Hollewegje, dat parallel aan de snelweg A58 loopt.