web analytics

Winnaars City Challenge Eenzaamheid centrum Roosendaal in het zonnetje

De City Challenge over eenzaamheid in het Centrum van Roosendaal, die de gemeente Roosendaal in juni samen met het Bewonersplatfotm Centrum Roosendaal heeft uitgeschreven, heeft maar liefst 125 ideeën opgeleverd. De indieners van de vijf beste inzendingen zijn vrijdag 28 september bekendgemaakt tijdens de opening van de Week tegen Eenzaamheid in Parrotia door wethouder Inge Raaijmakers.

Dat het theama eenzaamheid iedereen raakt, bleek ook uit de verscheidenheid van de indieners: van scholier tot gepensioneerd, van ICT’er tot kunstenaar. De gemeente Roosendaal heeft 25.000 euro uitgetrokken voor de Challenge: 2500 euro voor de vijf beste inzendingen en (maximaal) € 22.500,- voor het opzetten/ realiseren van een of meerdere pilots.

Uitslag:
1e plaats: Yvonne Rouwhorst – Creatieve Collecte Roosendaal (1000 euro)
2e plaats: Cindy Bogers – Tafeltje delen (750 euro)
3e plaats: Bas Huibregtse – Join us (400 euro)
4e plaats: Franca Lapré – BurenBoompje (250 euro)
5e plaats: Jeroen Verbeek Community Gemeente Roosendaal (100 euro)

‘Winnend idee 1, 2 en 3 verdelen samen het realisatiebudget van € 22.500,- We gaan snel samen met de uitvoering van de winnende ideeën aan de slag’, meldt de gemeente op haar Facebookpagina.

Foto boven: Wethouder Inge Raaijmakers (2e van rechts) met drie winnaars van de Challenge. De winnaars van de eerste en vijfde plek konden er jammergenoeg niet bij zijn. Wel op de foto Cindy Bogers (links, tweede plaats), Franca Lapré (4e plaats) en rechts Bas Huibregtse (derde plaats). (foto uit Tweet van Saskia Schenk)

‘Inmiddels weten we dat hét idee om eenzaamheid te voorkomen niet bestaat, maar met deze hoeveelheid creatieve, goede en soms eenvoudig uit te voeren ideeën kunnen we in Roosendaal aan de slag om er toch voor te zorgen dat het aantal eenzame inwoners in het centrum van Roosendaal verminderd wordt’, aldus de organisatie.

Eten
Dat eten mensen verbindt, blijkt uit de grote hoeveelheid ingediende ideeën om samen te eten. Een app blijkt ook een goede methode om mensen met elkaar in verbinding te brengen en daar zijn veel originele ideeën voor ontvangen. Dat geldt ook voor online platforms. Daarnaast is sport of beweging vaak aangedragen als middel om eenzaamheid te verminderen en er zijn veel ideeën ontvangen die in een buurthuis gedaan kunnen worden. ‘Veel ideeën waren gericht op ouderen maar ook voor andere doelgroepen zoals jeugd, mensen met een beperking en mantelzorgers werden ideeën aangedragen. We waren blij om te zien dat een aantal ideeën preventief ingezet kunnen worden’, aldus de jury.

Divers
Na een eerste screening is een top 42 van ideeën overgebleven. Deze zijn naar de jury doorgestuurd ter beoordeling. De jury bestond uit Erik-Jan Blook (gemeente Roosendaal), Wilma Malakusea (werkzaam geweest in de zorg en bewoonster van het centrum), Kees Jongmans (betrokken bij de thema’s jeugd en armoede), Funda Baysiz (betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven in Roosendaal), Egi Pellemans (coalitie Erbij), Marcel de Beer (bewonersplatform Centrum), Saskia Schenk (oud-wethouder, mede- nitiatiefnemer van deze challenge) en Joost van der Sommen (bewonersplatform centrum).
Kortom een zeer divers gezelschap. ‘Dat zorgde voor goede discussies waarbij de jury uiteindelijk tot de top 5 is gekomen waar ze geheel achter staat.

De vijf uitverkoren inzendingen

1e plaats: Yvonne Rouwhorst – Creatieve Collecte Roosendaal
‘Dit idee viel op doordat het zo origineel is. Het is zeer laagdrempelig is en mensen hoeven zich hier niet voor aan te melden. ‘De collectanten komen langs de deuren in een bepaalde buurt waardoor alle bewoners bij het idee betrokken worden. Er ontstaat op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een fijne buurt. Goed bij dit idee is ook dat mensen met een zelfde vraag of een zelfde aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden zonder dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat van hulpbieder en hulpvrager. Iemand die een maatje zoekt om naar de markt te gaan kan aan iemand gekoppeld worden met een zelfde vraag. Het effect van het idee is goed meetbaar door na een aantal maanden in de buurt een evaluatie uit te voeren’.

2e plaats: Cindy Bogers – Tafeltje delen
‘Dit idee blonk uit in eenvoud! Veel inspanning hoeft het niet te kosten om in meerdere horecagelegenheden een paar tafeltjes weg te zetten waarvan een deel van de tafel een andere kleur heeft. Hiermee geef je aan dat daar iemand anders kan zitten, en dat is een laagdrempelige manier om contact te leggen. Daarnaast is het natuurlijk een ontzettend leuk idee voor het centrum van Roosendaal waar juist de meeste horecagelegenheden van Roosendaal te vinden zijn’.

3e plaats: Bas Huibregtse – Join us
‘De meeste ideeën die we hebben ontvangen zijn bedoeld voor ouderen. Dit ingediende idee richt zich op jongeren, een groep waarbij het probleem van eenzaamheid wordt onderschat. En omdat jongeren de toekomst zijn, wil de jury het probleem al op jonge leeftijd aanpakken zodat deze doelgroep weerbaarder wordt in de toekomst. Het goede aan dit plan is dat de doelgroep actief benaderd wordt. Het idee is een structurele oplossing doordat Join us aan een lokale organisatie leert hoe ze adequaat eenzame jongeren kunnen begeleiden. Het is een reeds bestaand idee maar goed haalbaar en de jury verwacht een grote impact bij de (eenzame) jeugd.

4e plaats: Franca Lapré – BurenBoompje
‘Ook dit idee was bijzonder origineel. Het richt zich met name op 70-plussers en op bewoners van etagewoningen. Wat de jury betreft maakt leeftijd niet uit en kan een ieder hier gebruik van maken. Het idee is goed toepasbaar voor mensen die geen gebruik maken van een mobiele telefoon of tablet. Ook is het idee geschikt voor mensen die minder mobiel zijn omdat de boom geplaatst wordt op gemeenschappelijke centrale plaats. Iemand die niet makkelijk een kaartje in de boom zal hangen kan wel reageren op de oproep van een ander wat er voor zorgt dat het laagdrempelig is om mee te doen.

5e plaats: Jeroen Verbeek Community Gemeente Roosendaal
‘Inmiddels weten we dat apps goed ingezet kunnen worden om eenzaamheid te verminderen en dat deze methode werkt. Er zijn veel ideeën ontvangen voor het inzetten van een app en van alle inzendingen vond de jury deze het beste. De app toont op basis van de locatievoorziening welke activiteiten, hulpverzoeken en aanbod er in de buurt van de gebruiker is. In Roosendaal wordt al best veel georganiseerd maar lang niet alles is bekend. Met deze app wordt voor de gebruiker overzichtelijk wat er in zijn of haar buurt allemaal te doen is. Bij een hulpvraag of aanbod is het ook mogelijk om in de omgeving van de gebruiker te zoeken naar een andere gebruiker van deze app. Op deze manier wordt de sociale interactie in de buurt vergroot. Met deze app kan ook gebruik gemaakt worden van een vertrouwenspersoon wat het voor sommigen betrouwbaarder wordt om gebruik te maken van de app’.