web analytics

‘Wijkgerichte aanpak snippergroen wordt geen heksenjacht’

De gemeente Roosendaal gaat opnieuw proberen orde te scheppen in het oneiglijk gebruik van snippergroen. Dat gebeurt als eerste in de wijken Tolberg en Groot Kroeven. Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers zegt dat het beslist geen heksenjacht wordt. Het gaat volgens de gemeente om zo’n 700 strookjes grond. Bewoners kunnen die kopen voor 89 euro per vierkante meter.

”We gaan vooral graag in gesprek met inwoners om een historisch scheefgegroeide situatie op te lossen. Daarom krijgen gebruikers van snippergroen de keuze: kopen of teruggeven. Bepaalde stroken grond zijn al jaren bij particulieren in gebruik, bij sommigen zelfs te goeder trouw.”

Niet veel respons

In 2018 werden gebruikers van snippergroen opgeroepen om contact op te nemen. Daarop kwam niet veel respons. Vanaf 1 maart start daarom een wijkgerichte aanpak, te beginnen met de wijken Tolberg en Groot Kroeven. Vervolgens wordt het project verder binnen degem eente Roosendaal uitgerold.

Snippergroen

Bij snippergroen gaat het om stukjes grond waar de gemeente Roosendaal eigenaar van is en dat door particulieren zonder overleg in gebruik is genomen. ‘Dat is niet eerlijk en leidt tot rechtsongelijkheid. Het komt namelijk voor dat sommige inwoners gemeentegrond zonder toestemming in gebruik hebben genomen, terwijl hun buren destijds keurig hebben gevraagd om eenzelfde stukje grond te mogen kopen. De buren hebben dan netjes betaald voor de grond of geen toestemming gekregen. Terwijl de illegale situatie van de buren gewoon in stand blijf. Dat klopt niet en voelt onrechtvaardig. Natuurlijk zullen er ook situaties zijn waarbij de gebruikers onwetend zijn van de illegale situatie’, aldus de gemeente.

Aanpak

Het snippergroen is in kaart gebracht. Dat gebeurde aan de hand van metingen, foto's en gegevens van het Kadaster. Het gaat in totaal om circa 700 stukjes grond. Met de gemeenteraad is afgesproken om snippergroen, daar waar dat mogelijk is, te koop aan te bieden. De prijs voor snippergroen is vastgesteld op € 89,- per vierkante meter. Er zijn stukjes grond die niet voor verkoop in aanmerking komen omdat er bijvoorbeeld riolering, kabels of leidingen in de grond liggen. Ook groenstroken waarin belangrijke bomen staan, blijven eigendom van de gemeente.
Het zou in totaal gaan om zo’n 41.000 vierkante meter. Op basis van de gevraagde 89 euro gaat het dus om een miljoenenbedrag, bij verkoop van alle stukjes grond zelfs om 3,6 miljoen euro.

Aangeschreven
‘Gebruikers van snippergroen worden nu aangeschreven. Iedere situatie wordt vervolgens op locatie beoordeeld. Eventueel volgt ook nog een gesprek met de gebruiker. Deze aanpak moet ertoe leiden dat ofwel de grond weer in beheer van de gemeente komt, ofwel dat er een koopovereenkomst wordt afgesloten’, aldus de gemeente.

Zie ook:
06-12-2018: ‘Snippergroen in gebruik? Kopen of teruggeven!’