web analytics

Wie heeft er (weer) een leuke cursus voor Sjors Creatief?

Rabobank Zuidwest-Brabant en CultuurCompaan slaan de handen weer ineen voor het organiseren van het project Sjors Creatief. Zij nodigen aanbieders in de gemeente Roosendaal uit om komend schooljaar (weer) een bijdrage te leveren aan het aanbod van Sjors Creatief in de vorm van creatieve kennismakingsworkshops of cursussen voor kinderen. Het wordt het vierde jaar van Sjors Creatief.

De formule Creatief bestaat zoals gebruikelijk uit een boekje met een creatief cursusaanbod en bijbehorende website met een inschrijfmogelijkheid. Op deze wijze kunnen kinderen op een laagdrempelige manier hun creativiteit ontdekken.

Rond 1600
Zij hoeven hiervoor niet direct lid te worden of structureel lessen van de aanbieder te volgen. In het nieuwe schooljaar krijgen alle basisschoolleerlingen in de gemeente Roosendaal op initiatief van Rabobank Zuidwest-Brabant en CultuurCompaan weer een RABO Sjors Creatief-boekje uitgereikt in de klas.

Het aantal inschrijvingen voor het aanbod is al twee jaar stabiel en ligt rond de 1600. ‘Een deelnemersaantal waar we heel trots op zijn! Er is ieder jaar grote diversiteit aan cursussen en aanbieders die actief zijn in Roosendaal’, aldus de organisatie.

Leuk idee
Wie een leuk idee heeft om kinderen te laten kennismaken met creatieve activiteiten, kan via RABO Sjors Creatief een korte cursus aanbieden. ‘Alles op creatief gebied is mogelijk: zingen, dansen, knutselen, toneelspelen enzovoort. Een activiteit mag maximaal tien euro kosten om de deelname toegankelijk te houden. Deze bewezen formule geeft kinderen de kans om zich te oriënteren op creatief vlak’, aldus CultuurCompaan. ‘Aanbieders van crea-activiteiten in dit programma kunnen zichzelf hiermee goed op de kaart zetten als cultuuraanbieder in Roosendaal en omgeving’.

Aanmelden tot 25 juni
Alle verenigingen, instellingen en particulieren kunnen tot en met 25 juni 2018 een (of meerdere) kennismakingscursus(sen) opgeven via de website www.cultuurstimulering.nl. Voor de activiteiten in het schooljaar 2018-2019 kunnen kinderen zich vanaf 5 september weer inschrijven op www.sjorscreatief.nl. De activiteiten moeten plaatsvinden in de periode 10 september 2018 tot juli 2019.

Meer informatie
Wie meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met CultuurCompaan via info@cultuurcompaan.nl/0165 – 745 820 of mailen naar info@sjorscreatief.nl.