web analytics

Wethouder Klaar Koenraad opent herstelcentrum FAMEUS in Roosendaal.

Wethouder Klaar Koenraad heeft vrijdagmidag 30 augustus de Roosendaalse vestiging van FAMEUS geopend in de Pius X aan de Edisonstraat 55. In het herstelcentrum van Fameus kunnen mensen met allerlei psychische problemen, zoals depressies, verslavingen, eetstoornissen en angststoornissen, terecht om samen met lotgenoten of zelfstandig te werken aan hun herstel. FAMEUS heeft ook vestigingen in Tilburg, Breda en Baarle-Nassau.

Wethouder Koenraad is blij met dit initiatief van FAMEUS, en hun samenwerking daarbij met de Ruilwinkel en de voedselbank die in hetzelfde pand zitten. ‘FAMEUS is een welkome aanvulling in het totaalaanbod waarmee we in Roosendaal inwoners helpen bij psychische problemen’, zegt ze.

Binnenlopen
Bij FAMEUS kunnen inwoners vrijblijvend binnenlopen voor een kopje koffie, ontmoeting of een gesprek. Ook voor trainingen en workshops, of voor het opstellen van een persoonlijke ‘crisiskaart’ kunnen mensen er terecht. Een crisiskaart is een kaart met belangrijke informatie over hoe te handelen met de persoon die in een crisis verkeert. Een soort persoonlijke gebruiksaanwijzing met informatie over bijvoorbeeld contactpersonen, wie tijdens de crisis de huisdieren verzorgt, wie de planten water geeft etc.

Regie terugpakken
Om regie te krijgen over je leven is eigen initiatief vereist. Belangrijke doelstelling van FAMEUS is het werken aan de eigen kracht, zelfwaarde en vaardigheden voor mensen die dat nodig hebben. Om zo zelf weer de regie te pakken in het werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Voor meer informatie: www.centrum-fameus.nl.

Twee jaar
Het initiatief komt voort uit het Roosendaalse bestuursakkoord waarin extra aandacht gevraagd wordt voor de begeleiding van personen met verward gedrag. Met name door in te zetten op zelfregie en op hulp en ondersteuning door ervaringsdeskundigen. De gemeente Roosendaal heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van het herstelcentrum voor de komende 2 jaar. In 2020 wordt de inzet geëvalueerd.