web analytics

Wethouder Inge Raaijmakers opent project Stamtafels

Wethouder Inge Raaijmakers opent maandagmorgen 1 april het project Stamtafels. Dit voorjaar openen er drie stamtafels in Roosendaal. Het project is een samenwerkingsinitiatief van Groenhuysen en Sint Elisabeth en wordt via een subsidie uit het stimuleringsfonds door de gemeente Roosendaal ondersteund.

Een stamtafel is een soort koffietafel, ontmoetingsplek waar mensen (net als in de kroeg) vrijblijvend aanschuiven. Het is een laagdrempelige voorziening, waarvan, zonder enige indicatie voor ondersteuning en/of zorg, gebruik gemaakt kan worden.

Gezellige plek
‘Het is een gezellig plek waar mensen komen om een kopje koffie of thee drinken en bijvoorbeeld de krant lezen of een praatje maken met andere stamgasten. Daarnaast zijn er gevarieerde activiteiten waar men vrijwillig aan kan deelnemen. Het gaat om activiteiten op het gebied van vitaliteit, gezondheid, sport en ontspanning’, aldus de initiatiefnemers.

Wensen bezoekers
Deze activiteiten komen tot stand aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de bezoekers van de stamtafel. Verder er wordt informatie gegeven om te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Eigen initiatief
Mensen kunnen op eigen initiatief aansluiten bij een stamtafel. Dat kan echter ook op advies van de huisarts, familie, WegWijs of zorgaanbieder etc. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig die de rol van gastheer of gastvrouw heeft. Deze vrijwilligers kunnen terugvallen op de coördinator of andere professionals. Het is de bedoeling dat aan de stamtafel preventie, (vroeg-) signalen, ondersteunen, verbinden en ontzorgen samenkomen. Het streven is dat de deelnemers op eigen kracht en naar eigen tevredenheid zolang mogelijk zelfstandig aan de samenleving deelnemen.

Drie stamtafels
De Roosendaalse stamtafels worden aangeboden op zorglocaties van Groenhuysen en Sint Elisabeth. De eerste stamtafel wordt geopend op 1 april om 10.30 uur door wethouder Inge Raaijmakers. Dat gebeurt in het Regionaal Behandelcentrum Wiekendael aan de Kalsdonksestraat 89 in Roosendaal.

Op 1 mei is de opening van de stamtafel Centrum voor Wonen & Zorg Bloemschevaert aan de Covellijndijk 116 in Roosendaal en op 1 juni wordt de stamtafel Woonzorgcentrum Sint Elisabeth aan de Wouwseweg 21 in Roosendaal geopend.