web analytics

Werkplein wordt ingeschakeld bij Taalpunten

De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Moerdijk en Zundert hebben besloten om laaggeletterdheid samen verder aan te pakken. Dit jaar gaan in Roosendaal en Etten-Leur twee Taalpunten van start. Vrijwilligers van het Taalpunt beoordelen nieuwe klanten van het Werkplein op laaggeletterdheid en bieden trainingen aan.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 10% van de volwassenen in Nederland laaggeletterd is. In de categorie werklozen die langer dan een jaar werkloos is, ligt dit percentage fors hoger (ongeveer tussen de 25 en 40%) Moeite met lezen en schrijven blijkt voor veel mensen een barrière bij het vinden van een baan. De training die mensen via het Taalpunt kunnen volgen om beter te leren lezen en schrijven kan die barrière wegnemen.

In kaart
Het Taalpunt brengt met behulp van de taalmeter in kaart wat het aantal laaggeletterden is én zij zorgen dat kandidaten worden doorgeleid naar een lokaal taalaanbod. De vrijwilligers van het Taalpunt nemen bij nieuwe kandidaten de taalmeter af tijdens de Werkplein-trainingen.

Als een kandidaat laaggeletterd is, wordt in een persoonlijk gesprek gekeken naar de leerwensen en de daarbij passende lokale cursusmogelijkheden. De vrijwilligers beginnen de komende tijd met het afnemen van de taalmeter bij de groep kandidaten die met ondersteuning bemiddelbaar zijn naar werk.

Getraind
Klantmanagers van het Werkplein houden nu al rekening met de mogelijke problemen die mensen ondervinden die moeite hebben met lezen en schrijven van. De klantmanagers zijn getraind door de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid te signaleren. Als blijkt dat dit een probleem is voor de werkzoekende, kan deze direct geholpen worden.

Voor iemand die negatieve ervaringen met leren heeft, is dit een belangrijke eerste stap naar leren en meedoen. Het geeft inzicht in de wensen van kandidaten en eventuele moeilijkheden waar ze tegenaan lopen. Voor de deelnemers zijn er in principe geen kosten verbonden aan deelname aan de cursussen.

Taalpunten

Naast het Werkplein, zijn er al vrijwilligers actief in Taalpunten in de bibliotheek Zevenbergen, in Roosendaal (Kalsdonk en Westrand), Etten-Leur en begin 2018 in het taalpunt in Oudenbosch. Deze zijn voor alle inwoners toegankelijk. De gemeenten Rucphen en Zundert maken gebruik van het netwerk van de regio via de bibliotheek VANnU die taalpunt coördineert.