web analytics

Werkplein verzorgt inburgering voor Roosendaal en buurgemeenten

Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat namens Roosendaal, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert per 1 januari 2022 de de inburgering van nieuwkomers begeleiden. ‘Het streven is een samenleving waarin nieuwkomers zo snel mogelijk, op een zo hoog mogelijk niveau, zelfstandig en onafhankelijk hun leven leiden’, aldus de gemeenten. In 2022 worden gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers.

Persoonlijk plan
De gemeenten willen ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk kansen krijgen om mee te doen, in sociaal opzicht en op de arbeidsmarkt. Een medewerker van het Werkplein maakt samen met de nieuwkomer een persoonlijk plan. In het plan staat waar een inburgeraar aan gaat werken en welke ondersteuning daar bij hoort. Als het nodig is, worden andere hulpverleners ingeschakeld.

Inburgeringscursussen
Het Werkplein sluit namens de gemeenten overeenkomsten met aanbieders van inburgeringscursussen en taalonderwijs. Nieuwkomers gaan tegelijkertijd de taal leren, meedoen in de samenleving en een traject naar werk volgen. Zij starten vanaf volgend jaar eerder met taallessen, met als doel dat ze beter Nederlands gaan leren op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in de samenleving.

Financiële ondersteuning
Het Werkplein gaat de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit de bijstandsuitkering betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Tegelijkertijd ontvangen nieuwkomers een training in het vergroten van de financiële zelfredzaamheid, zodat zij na het eerste half jaar in staat zijn om zelfstandig hun geldzaken te regelen.

Nieuwe Wet
Het nieuwe landelijke inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen om de Nederlandse taal te leren en mee te doen in de Nederlandse samenleving. In de nieuwe aanpak gaan nieuwkomers hun taallessen veel sneller in de praktijk brengen tijdens (vrijwilligers)werk of een participatietraject. Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen in Nederland, het liefst via betaald werk. Meedoen (via werk) is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid.