web analytics

Werkplein regelde afgelopen jaar 500 banen

Via het Werkgevers Servicepunt van het Werkplein Hart van West-Brabant zijn afgelopen jaar ook 53 statushouders die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, aan een baan geholpen. In totaal vonden 500 bijstandsgerechtigden een baan via bemiddelen, onder wie 83 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking die passend werk ontvangen bij een reguliere werkgever.

Het aantal bijstandsgerechtigden daalde daardoor met 1,2%. Het Werkplein is actief in de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert.

Kentering
‘Zowel werkzoekende inwoners die nu een uitkering ontvangen als diegenen die zich nieuw bij het Werkplein melden, hebben steeds vaker intensieve begeleiding nodig voordat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Halverwege 2019 leek het aantal mensen met een uitkering dan ook te stijgen met 1%. Het Werkplein heeft daarom ingezet op intensievere begeleiding van werkzoekenden, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van arbeidsritme. Dit laatste door inwoners kleine stappen richting werk te laten zetten als volledig aan het werk gaan nog niet mogelijk is. Het resultaat is een daling van het aantal bijstandsgerechtigden van 1,2% sinds 1 januari 2019’, meldt het Werkplein.

(Mis)match
‘Momenteel zijn er veel vacatures waarvan de gevraagde kennis, ervaring en opleiding niet aansluit bij inwoners die op dit moment geen baan hebben. Het Werkplein heeft daarom ook ingezet op het verkleinen van de afstand tussen de werknemer en de werkgever. Onder andere door jaarlijks met 800 werkgevers in gesprek te gaan over de competenties die zij nodig hebben. Het Werkplein maakt afspraken met werkgevers over het gezamenlijk ontwikkelen van mensen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met leer-werktrajecten als volledig aan het werk gaan nog niet mogelijk is. Daarnaast organiseert het Werkplein ontmoetingen zoals speedmeets; waarmee je het CV ontstijgt en een werkgever de inwoners beter leert kennen’.

Werkplein
Inwoners die geen werk hebben of te weinig geld hebben om van te leven kunnen terecht bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Medewerkers gaan met inwoners in gesprek en bieden steun met een uitkering, ontwikkelingskansen en begeleiding naar zo zelfstandig meedoen aan de samenleving. Arbeidsfitte werkzoekende inwoners ontvangen bemiddeling naar werkgevers die op zoek zijn naar personeel.

Het Werkplein heeft vestigingen in Roosendaal en Etten-Leur. In Roosendaal is Dunantstraat 80 het adres.