web analytics

Werkplein maakt meer werk van digitale dienstverlening

Werkzoekenden die op zoek zijn naar ondersteuning, kunnen zich voortaan online melden voor een bijstandsuitkering op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. Ook andere regelingen zijn online te regelen, zoals de collectieve zorgverzekering en de Bbz-steun aan kleine zelfstandigen. De website geeft daarnaast een overzicht van mogelijke financiële bijdragen voor mensen met een inkomen op of rond het minimumloon.


Digitale melding

‘Ondersteuning bij werk vinden en een bijstandsuitkering aanvragen gaat voortaan met DigiD. Online beantwoord je vragen over wat je wil, wat je kan en wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. Op basis daarvan ga je met je klantmanager het gesprek aan over welke ondersteuning het beste bij je past. Het persoonlijke contact blijft centraal staan in de verdere begeleiding naar werk’, zo licht het Werkplein de procedure toe.

De werkzoekende krijgt bij de digitale melding meteen te zien of hij in aanmerking komt voor een uitkering en wat de volgende stappen van de aanvraag zijn. Met deze dienstverlening wil het Werkplein haar dienstverlening toegankelijker maken, mensen sneller verwijzen naar de juiste instantie en werkzoekenden gerichter ondersteunen. Het is een van de vele manieren waarop het Werkplein investeert in haar bijstandsgerechtigden en in haar dienstverlening.

Afname van 2 procent
Het Werkplein hoopt dat de nieuwe werkwijze verder bijdraagt aan de daling van het aantal bijstandsgerechtigden die een half jaar geleden is ingezet. Sinds januari is het aantal bijstandsuitkeringen in de zes Werkplein-gemeenten met 2% afgenomen. Deze daling is een trendbreuk met landelijke cijfers van het CBS, die in augustus nog een stijging rapporteerde van 2.5% in een jaar tijd.

“De economie in West-Brabant is flink aan het groeien. Door onder meer deze investering in onze bijstandsgerechtigden kunnen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarvan profiteren”, zegt
Thomas Zwiers, bestuursvoorzitter Werkplein Hart van West-Brabant

Bellen of langskomen blijft

Niet iedereen heeft de digitale vaardigheden om zich online te melden. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen hiervoor bellen of langskomen op het Werkplein. Een medewerker helpt dan iemand op weg of vult samen met een werkzoekende de vragenlijst in. Op het Werkplein staan computers klaar voor mensen om de website te gebruiken.

De website van het Werkplein geeft een overzicht van alle ondersteuningsvormen op het gebied van werk en inkomen. De teksten zijn geschreven met hulp van een testpanel van laaggeletterden. Ook is de website toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. De nieuwe digitale melding voor een bijstandsuitkering is sinds deze zomer uitvoerig getest.

Cijfers

Elk jaar melden zo’n 2.500 werkzoekenden zich bij het Werkplein. Dit leidt tot 1.500 mensen die een aanvraag indienen, waarvan er zo’n 1.400 worden toegekend.
Slechts 30% van de sociale diensten in Nederland gebruikt een dergelijke gevalideerde diagnose wanneer een werkzoekende zich meldt.

Het Werkplein Hart van West-Brabant ondersteunt bijstandsgerechtigden om weer aan het werk te gaan. Met de komst van de participatiewet is deze groep uitgebreid met nieuwe doelgroepen: mensen met een arbeidsbeperking, jonggehandicapten en mensen die beschut werken bij een sociale werkvoorziening. Het Werkplein is er voor alle inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

❯ De vernieuwde website van het Werkplen