web analytics

Werkplein: Aantal mensen met bijstand aan het dalen

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering van het Werkplein Hart van West-Brabant is het afgelopen half jaar aan het dalen. Sinds januari is het aantal bijstandsuitkeringen met 1,2% gedaald. ‘Dit is een trendbreuk met de landelijke cijfers van het CBS, die augustus nog een stijging van 2.5% in een jaar tijd rapporteerde’, aldus de gemeente Roosendaal, een van de gemeenten van het Werkplein Hart van West-Brabant..

De afgelopen zes maanden zijn er per maand meer mensen uitgestroomd dan ingestroomd in de bijstandsuitkering. Eind oktober ontvingen 4.192 mensen een bijstandsuitkering. Dat zijn 122 mensen minder dan in april.’ Opvallend is ook dat dit er 49 minder zijn dan op 1 januari van dit jaar. Sinds de crisis is een daling ten opzichte van de start van het jaar niet meer voorgekomen’, zo wijst de gemeente op deze cijfers.

‘Het Werkplein weet uit ervaring dat er aan het einde van het jaar meer instroom is door een toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering. De organisatie zet zich ervoor in om het resultaat vast te houden. Dit jaar zijn via het Werkplein Hart van West-Brabant 402 mensen door actieve bemiddeling geplaatst bij een werkgever.’

Aanpak
Sinds de start van de regionale samenwerking heeft het Werkplein geïnvesteerd in haar aanpak. Voorbeelden zijn de diagnose aan de poort welke ondersteuning iemand nodig heeft, de oprichting van het Werkgeversservicepunt West-Brabant en themagericht handhaven. Ook is de instroom beperkt door een verbeterde beoordeling bij een aanvraag of iemand recht heeft op bijstand, zodat geld terechtkomt waar het hoort. Het Werkplein heeft bovendien nu veel vaker en intensiever contact met werkzoekenden. Daardoor kunnen bijstandsgerechtigden nu de vruchten plukken van de gunstige economische wind in West-Brabant.

Het Werkplein Hart van West-Brabant is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomensondersteuning voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De ambitie is om zoveel mogelijk inwoners aan regulier werk te helpen. De regio huisvest ruim 225.000 inwoners en ruim 18.000 actieve bedrijven die werkgelegenheid bieden aan ruim 104.000 personen. Het Werkplein Hart van West-Brabant is de grootste werk- en inkomen-regio in West-Brabant.