web analytics

Werk aan de Roosendaalse Vliet stevige klus

De werkzaamheden bij de Vliet (haven) in Roosendaal behelzen heel wat meer dan de vergroting van de zwaaikom. Alleen dat is trouwens al een klus van jewelste, waar je dan ook geregeld Roosendalers ziet om de ontwikkelingen daar – als voorbode van de nieuwe wijk Stadsoevers – te volgen. Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers is niet alleen bij de zwaaikom aan het werk, maar tot (ver) over de brug bij de Jan Vermeerlaan bezig met het opnieuw inrichten van deze historische waterweg.

Ook boten en pontons worden ingezet om nieuwe kademuren en damwanden te plaatsen. Technische uitdaging bij de kademuren is onder andere de toepassing van hoogwaardig in het werk gestort beton en het aanbrengen van speciale hangschorten. Deze hangschorten zijn vanuit architectonisch oogpunt voorzien van verschillende structuren.

Aanlegsteigers

Ook de rijbanen van de Oostelijke en Westelijke Havendijk worden helemaal opnieuw ingericht, stalen en betonnen funderingspalen zijn (worden) de grond ingebracht, er komen aanlegsteigers, en straks wordt alles afgewerkt met ‘meubilair’, openbare verlichting en groenvoorzieningen.

Beweegbare brug
Een bijzonder onderdeel van de klus wordt de aanleg van de beweegbare brug voor langzaam verkeer, bedoeld als verbinding tussen de (komstige) wijk en het station. Bijzonder aan die brug is dat die horzizontale kan openschuiven, waardoor de zwaaikom bereikbaar blijft voor grotere boten.

Gesaneerd
Het werk aan de zwaaikom en verderop langs de Vliet vordert met de dag. Op dit moment is aan de funderingspalen voor de toekomstige trap al goed te zien hoe groot de nieuwe zwaaikom wordt. Omdat dit vroeger industrieterrein was, moest dit gebied eerst gesaneerd (afgegraven) worden vanwege bodem- en grondwaterverontreinigingen.

Op deze foto’s de stand van zaken langs de Vliet.

Zie ook:
26-03-2019: Nieuwe, grotere zwaaigat krijgt gestalte
08-03-2018: Zo mooi wordt Roosendaal aan de Vliet
❯ Meer over Stadsoevers
❯ Website Vissers Ploegmakers over het werk aan de Vliet

Zicht op de Vliet vanaf de brug bij de Jan Vermeerlaan richting zwaaigat.
 
Hier liep de Oostelijke Havendijk
 


 
De Vliet langs de Westelijke Havendijk ‘achter’ de brug.
 

 
Zicht op de Vliet vanaf de brug van de Wethouder Lanenstraat.