web analytics

WegWijs weg, het wordt nu Inwonersondersteuning Roosendaal

De ondersteunings-website WegWijs Roosendaal houdt op te bestaan. Daar komt eind oktober Inwonersondersteuning Roosendaal voor terug, compleet met een nieuwe website en nieuw telefoonnummer. Deze samenwerking tussen MEE West-Brabant en WiJZijn Roosendaal is bedoeld voor inwoners met vragen over werk en meedoen, zelfstandig wonen en leven, gezin en relaties, geldzaken en regelgeving, mantelzorg of onafhankelijke cliëntondersteuning.

Inwonersondersteuning Roosendaal wordt bereikbaar op het nieuwe telefoonnummer 0165 – 75 00 50. Ook is er een nieuwe website gemaakt. MEE West-Brabant en WijZijn Traverse Groep zijn de grootste meerjarige subsidiepartners van de gemeente Roosendaal. Zij zijn de komende vier jaar verantwoordelijk voor ondersteuning aan alle inwoners boven de 18 jaar.

Heel wat voorlichting nodig
De samenwerkende organisaties beseffen dat ze heel wat voorlichting zullen moeten geven voordat inwoners, die mogelijk net gewend waren aan WegWijs, in de gaten krijgen wat het nieuwe Inwonersondersteuning Roosendaal voor hen kan betekenen. ‘De komende weken worden inwoners via diverse kanalen zo goed mogelijk geïnformeerd. Hiervoor worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zowel op als buiten internet. Denk aan advertenties, social media berichten en de nieuwe website’, zo laten de samenwerkende organisaties weten.

Dichterbij
‘Het belangrijkste argument voor de ontwikkeling van WegWijs naar Inwonersondersteuning Roosendaal is, dat op deze wijze de ondersteuning aan inwoners zo dichtbij mogelijk in hun leefomgeving wordt georganiseerd. Hierdoor zijn we beter in staat te voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties terecht komen’, zo kondigt de gemeente Roosendaal aan.

Gebieden
‘De ondersteuning dichter bij de mensen brengen, wordt georganiseerd via de vijf gebiedsnetwerken in de gemeente. Het gebiedsnetwerk is zichtbaar en laagdrempelig beschikbaar in de wijken en dorpen en vormt de toegang tot informatie, advies en ondersteuning. De gebiedsnetwerken zijn verbonden aan bekende ontmoetingsplekken in de wijken, waardoor eventuele drempels voor het stellen van een hulpvraag zoveel mogelijk weggenomen’.
Verschillende disciplines vanuit verschillende organisaties werken samen in de gebiedsnetwerken. Denk hierbij aan de wijkzuster, de wijkagent, woonconsulenten van Alwel en de professionals van MEE en WijZijn.

Inloopspreekuren
Normaal gesproken zijn er inloopspreekuren in onder andere wijk- en buurthuizen. Vanwege de coronacrisis is er op dit moment geen vrije inloop mogelijk. Professionals werken voorlopig alleen op afspraak: op locatie en bij mensen thuis.

Wmo-jeugdzorg
Inwoners die recentelijk een voorziening toegewezen hebben gekregen voor Wmo of Jeugdzorg blijven daarover contact houden met de gemeente. Met alle nieuwe vragen kan gebeld worden naar Inwonersondersteuning Roosendaal: 0165 – 75 00 50.

Na 26 oktober:
❯ Website Inwonersondersteuning Roosendaal