web analytics

Waterschap en gemeente Roosendaal graven gracht rond voormalig kasteel Wouw

De slotgracht rond het kasteel Wouw wordt na vierhonderd jaar weer in ere hersteld. Nu niet als verdedigingswerk, maar om dienst te gaan doen voor waterberging en waterconservering. De gemeente Roosendaal en het Waterschap Brabantse Delta gaan dat samen realiseren. Naar verwachting medio volgend jaar. ‘Als alles klaar is, blijft het gebied toegankelijk voor bewoners van Wouw en andere recreanten, waardoor er een fraaie combinatie ontstaat van cultuur, watermanagement, landschap, natuur en recreatie’, aldus de gemeente.

Historische vorm
Naar alle verwachting starten de werkzaamheden nog voor de zomer van volgend jaar. De contouren van de slotgracht worden daarbij hersteld. De slotgracht wordt circa 20 meter breed en ongeveer een halve meter diep. Dat is goed om zo’n 10.000 kub water te kunnen opvangen. De slotgracht gaat voornamelijk dienst doen om in tijden van droogte water vast te houden (waterconservering) en in tijden van wateroverlast water te bergen (waterberging). Om de waterstanden goed te kunnen regelen, legt waterschap Brabantse Delta bij het kasteel ook een automatisch bedienbare stuw aan in de Smalle Beek.

Natuur

Verder wordt langs de slotgracht een Ecologische verbindingszone (EVZ) gecreëerd, die verderop gelegen ‘stapstenen’ (waterpoeltjes) met elkaar verbindt. Ook de gracht en kasteelweide worden op natuurlijke wijze ingericht. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren. ‘Het mooie van dit project is dat er een nieuw stukje ecologische verbindingszone ontstaat en we gelijktijdig een waterberging realiseren’, zegt Hans Peter Verroen van waterschap Brabantse Delta.

Stichting
Vanwege de archeologische waarde is Stichting ‘Kasteel van Wouw’ nauw betrokken bij dit project. Behalve de gracht, worden ook de verdedigingswallen en de resten van funderingen van de hoektorens en poorten hersteld of zichtbaar gemaakt. ‘Ere wie ere toekomt’, zegt wethouder Toine Theunis in een reactie. ‘De Stichting ‘Kasteel van Wouw’ zet zich al jaren in om dit unieke stukje historie Wouw weer op de kaart te zetten. Met de komst van de slotgracht krijgen deze jarenlange initiatieven een enorme impuls’.

Verbindingen
Er komen twee verbindingen over de gracht, zodat de wal waar het kasteel ooit stond bereikbaar blijft voor wandelaars. In goed overleg met de stichting wordt er een routing gemaakt met informatieborden. Het project wordt naar verwachting gerealiseerd medio 2021.

Foto boven: Hans Peter Verroen van waterschap Brabantse Delta (links) en wethouder Toine Theunis van Roosendaal tonen hoe de gracht rond het voormalig kasteel van Wouw er uit gaat zien. (Foto Gemeente Roosendaal)

Zie ook:
❯ Website Stichting Kasteel van Wouw
❯ Groen licht voor project Kasteel van Wouw