web analytics

Watermolenbeek bij de Kade: mooi vernieuwd stukje Roosendaal

Wie vanaf de Kade in Roosendaal op de plek bij het Pannenkoekenrestautant richting Watermolenbeek kijkt, ziet een prachtig vernieuwd stukje Roosendaal. Er is aan dit stukje Watermolenbeek tussen de duiker onder de Burgemeester Freijterslaan en de duiker bij het Kadeplein lang gewerkt, maar dan heb je ook wat, zo kan in dit geval wel gezegd worden.

Op de foto boven de actuele staat, hieronder de oude. Die oude foto toonden we in augustus 2018, net nadat de eerste stukken damwand geslagen waren. Daar was in het voorjaar 2018 mee begonnen. Twee dingen vallen direct op als je de beelden vergelijkt: de loopbrug en de kademuur rechts en de afwerking van de kade achter de huizen rechts.

De loopbrug is bedoeld voor wandelaars die straks via deze weg de Paterstuin achter de Paterskerk willen bezoeken. De bedoeling dat de tuin voor bezoekers wordt opengesteld. Zo ver is het nog niet, daarom is de trap op dit punt aan de Kade nog afgezet.

Aan dit stuk van de Watermolenbeek is de afgelopen jaren zoveel tijd en geld besteed omdat de Watermolenbeek onderdeel is van de zogeheten Ecologische Verbindingszone in Roosendaal en de beek gaat ook een rol spelen in de ontwikkeling van het toekomstige Stadsoevers. Bij de herinrichting van het Kadeplein was de duiker onder de straat en het plein al flink ingekort, zodat de beek een heel stuk eerder tevoorschijn komt, in een soort haventje.

De bodem van de waterloop werd deels ontgraven en er werd onderwaterbeton aangebracht. Ook is er voor extra waterberging gezorgd, om wateroverlast te voorkomen.

Zo zag het er augustus 2018 nog uit.
 
Het oorspronkelijke plan. Aan de onderkant het punt aan de Kade, met links de loopbrug naar de Paterstuin. Rechts boven: extra waterberging om wateroverlast te voorkomen.