web analytics

Wandelen bij Het verdronken land van Oud-Rilland (23 juli)

KNNV/IVN afdeling Roosendaal organiseert op zondagmorgen 23 juli een wandeling onder leiding van Leo den Heijer, gids van de Archeologische werkgemeenschap Nederland, waarin men op zoek gaat naar restanten van het verdronken land van Oud-Rilland.

De vertrektijd is 08.30 uur vanaf het MEC/T-huis, aan de Dennescheerdersdreef 11 in Roosendaal of ter plaatse bij de Zimmermanhoeve aan de Zimmermanweg 7 in Rilland om 09.15 uur. De wandeling duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De geschiedenis van het oude Rilland eindigt in 1532 toen na verschillende hoge stormvloeden de dijken langs de Honte of Westerschelde weer doorbraken en het hele gebied in het oosten van Zuid-Beveland overstroomde. Zo ontstond het Verdronken land van Zuid-Beveland.

Na mislukte pogingen en geldgebrek werd besloten de dijken niet meer te herstellen. Pas eind 18e eeuw is dit gebied voor een groot deel weer ingepolderd, bewoonbaar gemaakt en een nieuw dorp Rilland gesticht. Maar andere delen van het verdronken gebied zijn nooit meer opnieuw bedijkt en bevinden zich nu in het buitendijkse intergetijdengebied van de Ooster- en Westerschelde.

Een aantal dagen in het jaar is het water in de Westerschelde bij eb erg laag en kunnen we de buitendijkse resten van het verdronken land van Oud-Rilland gaan bekijken. “Het is een belevenis om met Leo den Heijer, gids van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, langs de laagwaterlijn te lopen en overblijfselen te zien die minstens 500-600 jaar oud zijn”, adus de KNNV.

De wandeling gaat langs resten van moernering (veenwinning) en er zijn onder andere oud baksteen, scherven, resten van landwegjes en boomstronken te zien . “Aanbevolen; hoge laarzen in verband met slik en eventueel wat eten en drinken meenemen”, topt de KNNV.

Meelopen is gratis, wie wil meerijden vanauit Roosendaal wordt een bijdrage van € 3,75 gevraagd.

❯ Website KNNV afdeling Roosendaal