web analytics

Wandelen in het oude weidegebied Everland (26 aug)

De afdeling Roosendaal van KNNV/IVN heeft voor zondagmorgen 26 augustus een wandeling voorbereid door het natuurgebied Everland gelegen in het stroomdal van de Molenbeek in Nispen. Er wordt gewandeld onder leiding van een natuurgids. In het gebied is al eerder gewandeld.

De vertrektijd is 08.30 uur vanaf de parkeerplaats Visdonk Lodge aan de Rozenvendreef 2 in Roosendaal of ter plaatse om 08.45 uur aan de Nispenseweg waar deze kruist met de Passenberg en het Molenbeekpad. De wandeling duurt tot 12.00 uur.

Everland is een oud weidegebied van circa 24 hectare in het stroomdal van de Molenbeek. Kenmerkend zijn de slootjes, natte weilanden en vele knotwilgen. Door het verschralen, laat maaien en niet bemesten, is er een grote verscheidenheid aan plantengroei gekomen die thuishoren in een laag, drassig landschap.

Gallen

Gids Jack Huijps zal als insectenkenner onder andere aandacht besteden aan gallen die ontstaan doordat de galwesp met een lange legboor eitjes in een blad legt. De gal dient als behuizing en voedsel voor de larve. Dat er veel valt te vertellen over gallen zal niet onopgemerkt blijven.

Meewandelen is gratis, iedereen is welkom.. Wie vanuit Roosendaal wil meerijden, wordt een bijdrage van 0,50 euro gevraagd.

❯ Website KNNV afdeling Roosendaal

Foto: Website KNNV