web analytics

VVD Roosendaal krijgt nieuw dagelijks bestuur

De VVD Roosendaal krijgt een nieuw dagelijks bestuur. Het bestuur van het samenwerkingsverband VVD-netwerk Roosendaal-Woensdrecht heeft per 1 januari 2021 Murat Durgun benoemd tot voorzitter van de bestuurscommissie Roosendaal, als opvolger van René Mens. Per diezelfde datum wordt Marlies Bartels secretaris, als opvolger van Paulus Smits.

Roerig
De huidige bestuursleden van de VVD Roosendaal zagen zich – sinds vorig jaar – meer als tijdelijk bestuur, om de weg te banen voor een nieuw bestuur, dat dan de voorbereidingen kan gaan treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dat gebeurde na een ‘roerige periode’, waarin raadslid Jac Wezenbeek uit de fractie werd gezet, waardoor de raadsfractie een vijfkoppige bezetting kreeg in plaats van zes. Wezenbeek zit nu als lijst Wezenbeek in de raad.

Netwerk
Na 1 januari zal de VVD Roosendaal ook weer bestuursleden leveren in het bestuur van het samenwerkingsverband VVD-netwerk Roosendaal-Woensdrecht. Het netwerk Roosendaal-Woensdrecht had sinds het aftreden van de vorige bestuurscommissie Roosendaal geen Roosendaalse vertegenwoordiging meer. Namens VVD-Roosendaal gaan huidig voorzitter René Mens en Marlon Frijters zitting in het netwerkbestuur. Beiden zijn oud-raadsleden in Roosendaal.

Frisse herstart
De Roosendaalse VVD spreekt nu van ‘een frisse herstart met als speerpunten ‘een meer permanente blik naar buiten, meer interactie en debat met de leden en verder doorgroeien op de populariteit van onze partij in plaats van stil blijven staan’.

Binnen het plaatselijk bestuur vervult Ben Brans de rol van strategisch adviseur en verder houdt die zich bezig met de campagne-, leden- en PR-commissie.

Foto boven: Murat Durgun en Marlies Bartels worden de nieuwe bestuursleden van de VVD Roosendaal.