web analytics

Vuurwerkverkoper: ‘Stop met illegaal vuurwerk afsteken’

‘Stop met illegaal vuurwerk afsteken. Door dit soort raddraaiers krijgt de gezellige vuurwerktraditie een slechte naam’, zegt Patrick Jansen, eigenaar van Vesta Vuurwerk uit Roosendaal. Het is (naar eigen zeggen) het grootste regionale verkooppunt van vuurwerk.

Door het tijdelijke landelijke verbod op het verkopen van vuurwerk ziet de afsluiting van 2020 er ook voor het Roosendaalse Vesta Vuurwerk anders uit. ‘Helaas kunnen we dit jaar geen mooi siervuurwerk verkopen om het door corona vreemd geworden jaar af te sluiten.’ Hoewel Jansen het volstrekt niet eens is met de redenering van de regering om het vuurwerk te verbieden, legt hij zich er dit jaar wel bij neer. ‘Helaas wordt corona door linkse partijen misbruikt om de vuurwerktraditie tijdelijk te verbieden en sluit zich hiermee aan bij de mening van de heer Gommers van het OMT in een recentelijke uitzending van Beau. We kunnen niet anders dan ons er als samenleving bij neerleggen en te hopen dat we volgend jaar weer wel een mooie oud en nieuw kunnen vieren.’

Op aangekeken
Jansen heeft afgelopen twee weken veel klachten gehoord over het nu al illegaal afsteken van illegaal vuurwerk en de bijkomende vernielingen die gepleegd worden. ‘Zoals je vuur niet met vuur bestrijdt, moeten we een tijdelijk vuurwerkverbod niet bestrijden met het nu al afsteken van illegaal vuurwerk. Legaal vuurwerk wordt dit jaar niet verkocht, maar wij als verkooppunt van legaal vuurwerk worden er wel door sommigen op aangekeken.’

Averechts
Jansen is bang dat de grote overlast die er momenteel wordt veroorzaakt door deze raddraaiers juist averechts gaat werken met het oog op de traditie en roept daarom op te stoppen met het afsteken van vuurwerk. ‘We roepen echt op om niets meer af te steken want het lost niets op. Daarnaast hopen we echt dat mensen ook geen illegaal vuurwerk in huis halen als alternatief voor het legale vuurwerk dat dit jaar dus niet verkocht mag worden. Laten we dit jaar rustig vieren zodat we volgend jaar weer met z’n allen een fantastisch gekleurd oud en nieuw kunnen beleven.’

Kindervuurwerk
Overigens mag categorie I-vuurwerk (kindervuurwerk) dit jaar wel verkocht worden. Maar daar blijft het dit jaar bij voot Vesta Vuurwerk.

Foto boven: Vesta Vuurwerk is o.a. bekend van de grote, jaarlijkse vuurwerkshows langs de Roosendaalse Vliet. Dat zit er dit jaar niet in.