web analytics

Vuurwerk: Vanavond samenscholingsverbod voor hele gemeente Roosendaal

Met een mix van maatregelen wil de gemeente Roosendaal de recent ontstane vuurwerkoverlast bestrijden. Het gaat daarbij zowel om preventieve als repressieve maatregelen. Zo geldt vanavond (dinsdag) een samenscholingsverbod voor de hele gemeente Roosendaal. Daarnaast fouilleert de politie mensen als er sprake is van een verdenking op het bezit van vuurwerk. Deze maatregelen treden dinsdag 24 november 2020 om 18.00 uur in werking.

Burgemeester Han van Midden neemt deze maatregelen naar aanleiding van de onrustige situatie van de afgelopen dagen, waarbij groepen jongeren in de avond- en nachtelijke uren zwaar vuurwerk afstaken en brandjes stichtten. Het traject dat nu wordt ingezet is afgestemd met de politie, het openbaar ministerie en heeft steun van de Roosendaalse gemeenteraad.

Ernstige overlast
‘Na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw is het aantal klachten van vuurwerkoverlast sterk toegenomen. Dit is niet alleen een Roosendaals probleem maar speelt ook elders in het land. In een aantal Roosendaalse wijken leidde dat de afgelopen dagen tot steeds meer overlast, waarbij op verschillende plekken ook schade ontstond’, aldus de gemeente.

Reactie burgemeester
Burgemeester Han van Midden zegt in een reactie: “Wat er nu gebeurt, gaat alle perken te buiten. Dat heb ik gisteren met eigen ogen gezien. Mensen voelen zich niet meer veilig op straat. Er ontstaat schade en mensen en huisdieren worden dagelijks opgeschrikt door luide knallen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn en dat vraagt nu om krachtige maatregelen. Met politie en het openbaar ministerie heb ik afspraken gemaakt over streng optreden tegen de veroorzakers van overlast. Ik realiseer me dat het slechts om een handjevol raddraaiers gaat en een groep meelopers, die het verpesten voor alle goedwillende inwoners”.
“Verder kijken we ook zorgvuldig naar andere creatieve manieren hoe we de overlast preventief kunnen inperken, bijvoorbeeld door de extra inzet buurtvaders, jongerenwerk en eventueel buurtpreventie. Ik wil trouwens ook een compliment maken. Een compliment aan de veel grotere groep jongeren die we niet zien, degenen die zich wél gedragen en zich wél aan de regels houden.”

Meld overlast
‘Het is belangrijk dat de overlastplekken goed in kaart worden gebracht. Daarom worden inwoners gevraagd om de overlast te melden bij de politie. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen: 112’, aldus de gemeente.
Het is ook mogelijk om anoniem informatie door te geven via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Roosendaal is al een aantal weken het toneel van aanhoudende vuurwerkoverlast. In de laatste dagen loopt dat echter uit…

Geplaatst door Burgemeester Han van Midden op Dinsdag 24 november 2020

 

De overlast zou om acht uur 's avonds zijn begonnen en tot een uur of elf geduurd hebben.

Geplaatst door Omroep Brabant op Maandag 23 november 2020

 


 


 


 


 

Dit mag zo niet doorgaan! We doen hierbij een oproep aan jongeren om onmiddellijk te stoppen met al die overlast. Stop…

Geplaatst door Langdonk op Maandag 23 november 2020