web analytics

Vuurwerk: Noodverordening voor 4 wijken in Roosendaal

In de gemeente Roosendaal geldt vanaf dinsdag 25 november 2020 een noodverordening om recent ontstane vuurwerkoverlast te bestrijden. De noodverordening geldt voor de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk, Westrand in Roosendaal. De burgemeester heeft deze noodverordening ingesteld naar aanleiding van de vuurwerkoverlast van afgelopen dagen. De noodverordening geldt tot en met 9 december.

Het doel van de noodverordening is:
– personen te weren die niets te zoeken hebben in deze wijken;
– een verbod om vuurwerk bij zich te hebben;
– een verbod om objecten bij zich te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden.

Toegangsverbod
Iedereen die niets te zoeken heeft in de betreffende wijken mag daar niet komen.
Het toegangsverbod in deze wijken geldt bijvoorbeeld niet voor:
– inwoners van de betreffende wijken (ingeschreven in de bevolkingsadministratie)
– personen die kunnen aantonen dat ze werken of onderwijs volgen in de betreffende wijken
– personen die gebruik maken van een openbaar vervoer middel

Vuurwerkverbod
Het verbod op bezit van vuurwerk geldt zowel voor (illegaal) professioneel, als voor consumenten vuurwerk. Dit verbod om vuurwerk bij zich te hebben geldt voor publiek toegankelijke plaatsen.

Wapens
Het is verboden om zonder redelijk doel voorwerpen bij zich te hebben die gebruikt kunnen worden als wapen. Onder voorwerpen (bewerkt of samengesteld) wordt onder meer verstaan: vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, stenen, stokken en kettingen.

Straf bij overtreding
De verordening gaat in op 25 november 2020 en geldt tot en met 9 december 2020. Overtreding van deze noodverordening is een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal € 4.350,- is gesteld.

Ernstige overlast

‘Burgemeester Han van Midden neemt deze extra maatregelen naar aanleiding van de onrustige situatie van de afgelopen dagen, waarbij groepen jongeren in de avond- en nachtelijke uren vuurwerk afstaken en brandjes stichtten. Na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw is het aantal klachten van vuurwerkoverlast sterk toegenomen. Dit is niet alleen een Roosendaals probleem maar speelt ook elders in het land. In een aantal Roosendaalse wijken leidde dat de afgelopen dagen tot steeds meer overlast, waarbij op verschillende plekken veel hinder en schade ontstond’, aldus de gemeente.

Samenscholingsverbod
Er gold overigens sinds dinsdagavond 24 november al een samenscholingsverbod voor de gehele gemeente Roosendaal. Het samenscholingsverbod geldt voor meer dan twee personen.

Meld overlast
‘Het is belangrijk dat de overlastplekken goed in kaart worden gebracht. Daarom worden inwoners gevraagd om de overlast te melden bij de politie. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen: 112’, aldus de gemeente.
Het is ook mogelijk om anoniem informatie door te geven via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.