web analytics

Vuurwerk: Gemeenteraad volledig achter besluit burgemeester

De gemeenteraad van Roosendaal heeft zich in een gezamenlijke verklaring van alle fracties achter het beleid van burgemeester Han van Midden ten aanzien van de vuurwerkoverlast gesteld. De burgemeester heeft een noodverordening ingesteld voor vier wijken in Roosendaal, die tot en met 9 december van kracht is.

De verklaring van alle fracties Gemeenteraad Roosendaal:

Vuurwerkoverlast en de bijbehorende vernielingen van de laatste maanden hebben onze volle aandacht. De forse toename in de afgelopen paar dagen heeft ons doen beseffen dat wij in een heel andere situatie zijn beland. Wij zijn hierover breed geinformeerd, niet alleen door onze inwoners en de media, maar ook door de burgemeester.

Wij onderschrijven dan ook de acties die de burgemeester nodig acht om onze stad leefbaar, veilig en schoon te houden. Hierin krijgt hij onze voile steun. Wij beseffen dat een aantal maatregeien erg ingrijpend zullen zijn, maar realiseren ons dat deze alleen ingezet worden wanneer ze absoluut echt nodig zijn. Ook richten ze zich alleen op diegene, die zich ernstig misdraagt.

We begrijpen dat veel jongeren zich, als gevoig van de coronapandemie, beperkt voelen in hun vrijheid en interactie met leeftijdsgenoten. Toch we willen een duidelijke grens trekken daar waar ze overgaan tot geweid, vernieling of verstoring van de openbare orde.

Tevens willen we hier een appel op ouders en verzorgers doen om deze gebeurtenissen met hun kinderen te bespreken. We vragen hen alert te blijven en in te grijpen bij mogelijke betrokkenheid.

Wij willen tot slot onze waardering uitspreken voor onze politie, hulpdiensten, handhavers en toezichthouders en onze mensen van veiligheid. Zij worden aangestuurd door de burgemeester, die inmiddeis dag en nacht bezig is met het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners.

❯ Vuurwerk: Noodverordening voor 4 wijken in Roosendaal
❯ Vuurwerk: Aanhoudingen in wederom onrustig Langdonk