web analytics

‘Vuiniswagen voor restafval in Roosendaal nog maar 1x per 4 weken’

Als het aan het college van burgemeester en wethouders Roosendaal ligt, wordt er in deze gemeente nog maar eens per vier weken restafval opgehaald. Dat is nu om de veertien dagen. Hiermee wil het college het beter scheiden van huishoudelijk afval stimuleren. Het voorstel is inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd.

‘De afgelopen periode is er veel veranderd op het gebied van afval inzamelen. Het inzamelen van schone grondstoffen wordt steeds belangrijker bij het verwerken van afval. Daarnaast stijgt de prijs voor het verbranden van restafval, door belastingen en andere heffingen de komende jaren enorm. Verder lopen de contracten met afvalverwerkers in 2022 af’, zegt het college.

De gemeente Roosendaal heeft er daarom voor gekozen de komende drie jaar verder onderzoek te doen naar afvalscheiding, onder andere naar de effecten van nascheiding als aanvulling op de huidige bronscheiding.
‘Uiteindelijk is het doel het restafval per persoon vanaf 2020 te verminderen tot 100 kg met het streven om dit verder terug te dringen naar 30 kg per persoon in 2025’, aldus het college.