web analytics

Voorontwerp bestemmingsplan De Bulkenaar ter inzage

Sinds maandag 1 februari ligt voor zes weken het voorontwerpbestemmingsplan voor ‘De Bulkenaar’ ter inzage. In dit gebied aan de zuidwestkant van Roosendaal tussen de A58 en de wijk Tolberg komt de komende jaren het nieuwe Bravis ziekenhuis. Op dinsdag 23 februari is er een online informatieavond om de plannen toe te lichten.

Landschapspark
Wethouder Toine Theunis: ‘De gemeente en het Bravis Ziekenhuis gaan voor de aanleg van een mooi en goed bereikbaar landschapspark. Een groen gebied tussen de bestaande wijk Tolberg en de snelweg A58, waarin het nieuwe ziekenhuis komt te liggen. Voor de invulling van het landschapspark nodigen we alle Roosendalers uit om mee te denken. Bravis bepaalt natuurlijk uiteindelijk hoe het ziekenhuis eruit komt te zien, maar in het omliggende gebied is nog veel mogelijk. Ideeën en initiatieven zijn welkom. Onze projectleiders en de landschapsarchitecten bekijken samen met de indieners van de ideeën wat past binnen de kaders van het plan’.

Planning
Het doel is het versterken en realiseren van de landschappelijke kwaliteiten van De Bulkenaar zodat gezondheid, natuur en recreatie op een unieke manier met elkaar worden verbonden; een landschapspark. In het plan dat nu ter inzage ligt, het zogenaamde voorontwerpbestemmingsplan staat hoe de gemeente en het ziekenhuis zich de ontwikkeling van het gebied voorstellen. Tegelijk met dit plan wordt ook een milieu effect rapportage (MER) ter inzage gelegd. Hierin staan de milieueffecten van de plannen voor De Bulkenaar beschreven. De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan dat op juni wordt gepresenteerd. De planning is dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan in oktober van dit jaar vaststelt.

Binnen zes weken
De plannen zijn online te bekijken, of op afspraak in het tijdelijk stadskantoor aan de Vincentiusstraat 7 in Roosendaal. Online staan ze op de gemeentelijke website (www.roosendaal.nl), op de projectwebsite www.debulkenaar.nl en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1674.2123BULKENAAR-0201.
Op deze websites staat ook hoe men, binnen de termijn van zes weken, eventuele reacties kunt geven op de plannen.

Informatieavond
Om de plannen toe te lichten, organiseert de gemeente een -vanwege corona digitale- informatieavond op 23 februari 2021 die start om 19.00 uur. Deelnemers aan deze avond kunnen
tijdens de livesessie via een ‘chatbox’ vragen stellen. Die vragen worden zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomst beantwoord. Antwoorden op vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden, worden later op de website www.debulkenaar.nl alsnog gegeven. De link om deel te nemen aan staat op www.debulkenaar.nl

Verbindingsweg Tolberg
Binnenkort start ook het proces voor participatie voor de verbindingsweg met Tolberg. Deze procedure staat los van de invulling van het gebied zelf. Over de verbindingsweg Tolberg vindt u ook informatie op www.debulkenaar.nl.