web analytics

Voorlopig nog verschillende kliko’s in Roosendaal

Roosendalers blijven nog wel even zitten met verscheidene vuilcontainers en losse zakken voor plastic- en blikafval. Dat blijkt uit een raadsmededeling van burgemeester en wethouders over het onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding in Roosendaal. ‘Het is nu niet interessant om over te gaan naar nascheiding’, is de conclusie.

Redenen
Daar worden vier redenen voor aangedragen:
– De kosten. De kosten voor een huishoudens stijgt met ongeveer € 30 per jaar
– Er wordt nu 4 kg meer plastic, blik en drankenkarton gescheiden per persoon ingeleverd dan met nascheiding haalbaar is.
– Nascheiding kan leiden tot minder zuivere grondstofstromen, die moeilijker zijn te verkopen.
– Plastic, blik en drankenkartons worden voor het merendeel aan huis ingezameld in zakken. Dit blijkt de beste manier van inzamelen te zijn als gekeken wordt naar de zuiverheid en herbruikbaarheid van deze grondstoffen.

Zwerfafval
Als voordeel van nascheiding wordt vermeld dat bewoners geen kunststof-zakken meer los op straat aanbieden. Dit voorkomt dat zakken scheuren en er zwerfafval veroorzaakt wordt. ‘Dit voordeel weegt echter niet op tegen degenoemde nadelen’, wordt gesteld.

Afgerond
Toen de de gemeenteraad in april 2019 besloot om het restafval nog maar lx per 4 weken in te gaan zamelen, is ook gemeld dat nascheiding een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor nascheiding in Roosendaal is nu afgerond. ‘Het is nu niet interessant om over te gaan naar nascheiding’, is de conclusie.

Consequenties
ln mei 2020 is het contract voor de verwerking van restafval tussen Saver met afvalverwerker Suez verlengd van 3l januari 2022 tot en met 3l januari 2025. Deze verlenging is getekend door alle 9 deelnemende gemeenten. ‘Er is vroeg besloten over deze verlenging omdat er bij opzegging een nieuwe Europese aanbesteding moet worden gehouden. Deze neemt veel tijd in beslag’, zegt het college. ‘Bij een nieuwe aanbesteding was de verwachting dat de prijs voor restafval met 50% tot 100% zou stijgen. Hierdoor zou het tarief van de afvalstoffenheffing fors stijgen’.

Begin 2023
‘De ontwikkelingen op het gebied van nascheiding worden nauwlettend gevolgd. Zodra nascheiding wel interessant lijkt te zijn, wordt dit wederom onderzocht. Het huidige contract kan 2O23 nog 1 maal met 3 jaarworden verlengd, tot en met 3l januari 2028’, aldus het colle, dat toezegt dat ‘begin 2023 de raad wederom geïnformeerd wordt over de mogelijkheden met betrekking tot nascheiding en de eventuele laatste verlenging van het huidige contract’.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor nascheiding in de gemeente Roosendaal, uitgevoerd door UrgertlMC, in opdracht van Saver N.V.lnleiding