web analytics

‘Voor elk buurt/wijkhuis een plan op maat maken’

Het onderzoeksrapport naar de toekomstbestendigheid van de wijk- en buurthuizen in de gemeente Roosendaal is klaar. De onderzoekers adviseren om voor elke wijk- en dorp een plan op te stellen. Zodat er in elke wijk, buurt en dorp maatwerk komt. In dat plan wordt met elkaar afgesproken wie wat precies doet en welke in op de ondersteuning van de vrijwilligersbesturen, het programmeren en ontplooien van activiteiten, de financiering van huisvesting en onderhoud en de regierol van de gemeente Roosendaal.

Ondersteuning en regie
Wethouder Inge Raaijmakers: ‘Hoewel alle wijk- en buurthuizen binnen de gemeente Roosendaal zelfstandig opereren, is er behoefte aan ondersteuning en regie vanuit de gemeente Roosendaal. Het doel is om meer eenheid te krijgen in de activiteiten, het beheer, onderhoud en de financiering. Dat kan leiden tot meer samenwerking, en uitwisseling van kennis en het opstellen van een overkoepelende jaarkalender’.

Verscheidenheid
Momenteel is er een grote verscheidenheid in de wijk- en buurthuizen. ‘Het is de bedoeling dat er per wijk- en buurthuis bekeken wordt wat er nodig is qua beheer en onderhoud. Qua aanbod wordt er per wijk of dorp gekeken wat er op die specifieke plek nodig is op basis van een wijk- of dorpsplan’.

Subsidie
De wijk- en buurthuizen kunnen volgens de wethouder een aanvullende subsidie krijgen als ze in hun programma extra aandacht besteden aan sociaal maatschappelijke initiatieven. ‘Ik hoop en verwacht dat dit leidt tot laagdrempelige toegankelijkheid van al onze wijk- en buurthuizen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten bij tal van activiteiten’.

Jongeren
De wethouder hoort ook bij Jongerenraad en het Jongerenwerk de roep om jongeren meer te betrekken in wijk- en buurthuizen. ‘Ook die kans wil ik uiteraard graag benutten’, aldus Inge Raaijmakers in een reactie op het onderzoeksrapport.

Foto boven: Montage roosendaalopinternet.nl / Portretfoto van wethouder: Timo Reisiger