web analytics

Vleermuis gooit planning Huis van Roosendaal in de war

De oorspronkelijke gedachte om na de zomer van 2021 terug naar het nieuwe HUIS van Roosendaal te verhuizen schuift op naar achteren. Dit komt omdat uit onderzoeken is gebleken dat er een vleermuis in het stadskantoor huist. ‘Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Dat is de reden dat er vervolgonderzoeken moeten plaatsvinden. Pas na afronding van deze onderzoeken kan -in het kader van de Wet natuurbescherming door het bevoegd gezag (Provincie Noord-Brabant)- ontheffing worden verleend’, aldus de gemeente.

De verwachting is dat hierdoor de planning van het HUIS van Roosendaal vertraging oploopt. Hoeveel de planning uitloopt is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het vervolgonderzoek.

‘Voor de verhuizing naar de tijdelijke locaties heeft dit geen consequenties. De afdeling Publiekszaken verhuist als laatste in januari 2020 naar de Kloosterstraat 2-8. Dit is precies tegenover het oude stadskantoor, dat vanaf dat moment dicht gaat. Daarna kan worden gestart met de inpandige sloopwerkzaamheden. Sloopwerkzaamheden aan de buitenkant van het pand kunnen pas worden gestart nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn’, laat de gemeente weten.

‘De uitloop in tijd willen we natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Zo kunnen bijvoorbeeld de inpandige circulaire sloop en de sloopwerkzaamheden aan de buitenkant van het pand apart in de markt worden gezet. Hierdoor kan er toch vrij kort na het verlaten van het stadskantoor al worden gestart met een deel van de werkzaamheden’.