web analytics

Visdonktunneltje vanaf maandag 11 juni voor maand dicht

❯ Alle artikelen over het Visdonktunneltje
Fietsers die gebruik maken van het handige Visdonktunneltje onder de rondweg tussen de Burgerhoutsestraat en de Kortendijksestraat, hebben de komende pech. Ze moeten omrijden, want het tunneltje gaat vanaf maandag 11 juni wegens werkzaamheden dicht.

Dat gebeurt in het kader van de reconstructiewerkzaamheden aan de Zunderteweg/Kortendijksestraat. De werkzaamheden bij het tunneltje duren tot medio juli. Sluiting is gericht op de veiligheid van de werkzxaamheden. Er moet daar onder andere nieuwe riolering worden aangelegd.

Op 11 juni start de Firma Schapers ook in opdracht van de gemeente met de reconstructie van de Zundertseweg. Er komt daar een nieuw gemengd rioolstelstel en tevens wordt de straat opnieuw ingericht.

Zo wordt asfaltverharding op de rijweg vervangen door klinkers, de parkeerplaatsen aangepakt en de openbare verlichting vernieuwd. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld het invoeren van 30 km/uur zone).

Dat werk wordt in fases gedaan. Het hele project kan wel tot 1 februari 2019 lopen.

❯ Alle artikelen over het Visdonktunneltje


 

De Zundertseweg op 10 juni: de voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen.