web analytics

Vijf huishoudens in Roosendaal gezocht voor project energie besparen

Vijf huishoudens in Roosendaal kunnen meedoen aan het project ‘Thuis energie besparen doe je zo’ dat de gemeente Roosendaal in samenwerking met energiecoaches van de Stichting Energietransitie gaat uitvoeren. De huiseigenaren moeten de aan te brengen voorzieningen overigens zelf betalen. Alleen een nulmeting en begeleiding van een energiecoach zijn gratis.

Selectie
Ook kan niet iedere belangstellende zomaar meedoen. Het huis van de deelnemer moet in een ‘geselecteerde straat’ staan omdat ‘bij het maken van een selectie is gekeken naar een zo groot mogelijke diversiteit in veel voorkomende woningtypen in Roosendaal en aanliggende dorpen’.

Straten
Dat komt er op neer dat in Roosendaal alleen huiseigenaren van bepaalde huisnummers aan de Schuivenoord, Donkenweg, Vogelzang en Bovendonk kunnen meedoen. In Heerle gaat het om bepaalde huizen aan de Enkelstraat en Torenbaan en in Wouw om bepaalde huizen aan de Keldermanstraat, Boutershamstraat, Markiezenstraat, Glymesstraat, Boomhoefstraat, Omgang, Kolfwei en Graaienhil. De geselecteerde huisnumers staan op de webpagina https://steroosendaal.nl/thuis-energie-besparen-doe-je-zo/ De voorkeur gaat uit naar mensen die al plannen hebben om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Complex
De achterliggende gedachte voor het project is dat een woning verduurzamen voor veel woningeigenaren erg complex is. Dit kennis- en leertraject helpt mensen om onder begeleiding van een energiecoach aan de slag te gaan met het maken van een plan voor hun eigen woning. ‘Naast duurzaamheid worden ook de woonwensen en toekomstplannen in het plan meegenomen. De deelnemers kunnen het plan in eigen tempo uitvoeren’, zo luidt een van de spelregels.

Nulmeting
‘Een uitgebreide nulmeting geeft inzicht in de prestaties van de pijlers gezondheid, duurzaamheid, comfort, betaalbaarheid én brand- en inbraakveiligheid. Daarbij worden met onder meer warmtecamera’s analyses en metingen gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit van de isolatie van de woning. Ook wordt stilgestaan bij de gezinssituatie, de bereidheid om te investeren en ‘natuurlijke momenten’ om de woning aan te pakken, bijvoorbeeld een verbouwing of vervanging. Zo krijgen de woningeigenaren meer inzicht in welke duurzaamheidsinvestering op welk moment het meest zinvol is’, stellen de projectuitvoerders.

Ervaringen
De leerervaringen van de deelnemende woningeigenaren worden gedeeld ‘om nog meer inwoners enthousiast te maken energiebesparende maatregelen in en rondom hun woning te treffen. Ook wordt de opgedane kennis en ervaring voor toekomstige energieprojecten ingezet’.

Online informatiebijeenkomst
Op dinsdag 18 mei organiseert Stichting Energietransitie Roosendaal van 19:30 tot 20:30 uur een vrijblijvende online informatiebijeenkomst over ‘Thuis energie besparen doe je zo’. Wie vragen heeft of wil deelnemen aan de online informatiebijeenkomst kan een mailtje sturen naar info@steroosendaal.nl

Uit de aanmeldingen worden in mei, na deze bijeenkomst, vijf huishoudens geselecteerd. ‘Thuis energie besparen doe je zo’ is een initiatief van het programma Sociale Innovatie Energietransitie, een samenwerking tussen Enpuls en de Provincie Noord-Brabant.