web analytics

Vier lezingen over verleden en heden in de Kring

Onder de noemer ‘Erfgoedcolleges’ vinden de komende maanden op vier dinsdagmiddagen in de kleine zaal van De Kring in Roosendaal lezingen over ‘verleden en heden’ plaats. De serie is een initiatief van het Tongerlohuys, Erfgoed Brabant, het Historisch Informatiepunt en De Kring. Kaarten kosten 15 euro per lezing, of 45 euro voor de serie van vier.

De lezingen zijn op dinsdag 23 januari, dinsdag 27 februari, dinsdag 27 maart en dinsdag 8 mei steeds van 14:30 – 16:30 uur (inloop vanaf 14:00 uur). Bij de entree is een kopje koffie of thee inbegrepen. Leden van heemkundekringen die zijn aangesloten bij Brabants Heem krijgen een korting.

1. Taal & Identiteit
Jos Swanenberg (Tilburg University en Erfgoed Brabant) en Riny Boeijen (Bèrge dur ut Lint) trappen de collegereeks op dinsdag 23 januari af. Het eerste college gaat over taal en identiteit. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de wijze waarop we spreken vertelt iets over wie we zijn en waar we vandaan komen.

Zo zien we in Brabant vaak het dialect als een van de meest karakteristieke onderdelen van lokale eigenheid. Als voorbeeld dient in dit college de film over ‘Bèrge dur ut lint’, een Brabants gezelschap met een bijzondere belangstelling voor dialect, verhalen, eigenheid en vermaak. Hoe komt een dergelijk gezelschap tot stand en waarom zijn hun activiteiten zo succesvol in de dorpsgemeenschap? In Roosendaal is de dialectwerkgroep groep ‘Ons Taoltje’ sinds jaren actief.

2. Materieel & Immaterieel erfgoed
Op dinsdag 27 februari gaan Hilde Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk) en Jos Bazelmans (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) in op materieel en immaterieel erfgoed. De indruk bestaat vaak dat materieel erfgoed zoveel mogelijk in de oude staat bewaard of (terug)gerestaureerd moet worden: behouden is overleven.

Voor immaterieel erfgoed lijkt het tegenovergestelde waar: immaterieel erfgoed moet dynamisch zijn om door nieuwe generaties overgenomen en uitgevoerd te worden: aanpassen is overleven. Maar is dat zo? Of is hier sprake van een schijnbare tegenstelling en zijn er parallellen te trekken tussen deze twee werkvelden?

3. Uniek erfgoed van de architecten Hurks & Cuypers
Op dinsdag 27 maart vertellen Joss Hopstaken (stadsarchivaris) en Wies van Leeuwen (oud-voorzitter Cuypersgenootschap) over de architecten Jacques Hurks en Pierre Cuypers.
Jacques Hurks woonde zijn halve leven in Roosendaal en stierf veertig jaar geleden. Hij liet heel wat huizen, kerken en kloosters in West-Brabant na.

Hurks was een tijdgenoot van Berlage, Dudok en Rietveld. Het bijzondere gebruik van bakstenen, horizontale lijnen, glas-in-lood en parabooldaken verraden de hand van de bouwmeester. Hopstaken neemt de bezoekers mee in de architectuur van het interbellum. In het Tongerlohuys is tot en met 4 juni 2018 een expositie over Hurks te zien en vinden er tal van activiteiten plaats.

P.J.H. Cuypers is overbekend als de architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station. Hij is ook befaamd als de restaurateur van kasteel De Haar en als ontwerper van vele tientallen kerken en interieurs. Waaronder de Koepelkerk van Oudenbosch, de kerk in Steenbergen en kerken in Eindhoven, Veghel en Oisterwijk. Maar wie kent hem als onvermoeibaar reiziger, als projectontwikkelaar, als champignonkweker en als huistiran? Wies wel. Als oud-voorzitter van het genootschap, promoveerde hij in 1995 op de maakbaarheid van het verleden. In 2007 schreef hij de biografie van Pierre Cuypers. Hij neemt ons mee in het werk en leven van deze ook voor Brabant beeldbepalende architect.

4. De Zuiderwaterlinie
Het laatste college staat op dinsdag 8 mei gepland. Ien Stijns (Slot Loevestein) en Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant) spreken over de Zuiderwaterlinie en toerisme. De Zuiderwaterlinie is een aaneenschakeling van elf Brabantse vestingsteden en hun ommeland; van Bergen op Zoom tot voorbij Grave.

Het was de indertijd wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die er rond 1700 een samenhangend geheel van maakte. In geval van vijandelijke dreiging van buiten kon men grote stukken land onder water zetten. De Zuiderwaterlinie is niet alleen belangrijk militair erfgoed, maar markeert nog altijd een culturele grens tussen noord en zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek. Op deze middag schetsen we een beeld van de historische achtergrond van dit erfgoed en de koppeling met toerisme. Hoe kun je de kracht van zo’n ‘monument’ inzetten voor de marketing van je bedrijf?

Foto Markt Roosendaal: Firma A.M. Bruglemans, collectie West-Brabants Archief