web analytics

Vernieuwd Derde Wereldbos in Wouwse Plantage wordt toegankelijker

Nieuw, kleurrijk en divers groen, een vijver en nieuwe wandelpaden. Het Derde Wereldbos in de Wouwse Plantage ondergaat in maart en april een metamorfose. Eind april moet het bos omgetoverd zijn, en is het bos toegankelijker en aantrekkelijker voor publiek.

In het gebied, met een oppervlakte van bijna 2ha, wordt eerst ruimte gecreëerd voor nieuw en diverser groen. Het gebied krijgt straks drie ingangen met elk een tunnel van verschillende soorten loofbomen. Er worden vijf open plekken gecreëerd met verschillende soorten bloemen voor de biodiversiteit. Daarnaast komt er een vijver en nieuwe wandelpaden. De wandelpaden zijn semiverhard, zodat ook minder validen makkelijk door het gebied kunnen.

Turf
Het Derde Wereldbos maakt onderdeel uit van de route van de Turf. Langs deze route van de turf (8 plekken) komen kunstobjecten. De verwachting is dat tegen het einde van dit jaar het kunstobject er staat.

Samen met Bergen op Zoom wordt een selectie gemaakt en bepaald wat er het best past bij de (cultuur)historie van het gebied.
De Route van de Turf is 25 kilometer en knoopt Bergen op Zoom en Roosendaal aan elkaar. De route loopt van de Roosendaalse Haven naar de haven van Bergen op Zoom en verbindt, naast de steden Roosendaal en Bergen op Zoom, ook de Brabantse Wal en Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide met elkaar.

Onderdeel zijn tevens de recreatieve poorten Visdonk, en Lievensberg en de natuurpoort Wouwse Plantage, die recreanten toegang geven tot het betreffende gebied.

In 1993 aangelegd

Op initiatief van de stichting ´Wouw voor de Derde Wereld´ is in 1993 het Derde Wereldbos aangelegd. Een nieuw stukje natuur aan de Wilderse Dreef in de oostelijke rand van het bosgebied van de Wouwse Plantage. De stichting ‘Wouw voor de derde Wereld’ legde destijds het bos aan om de koppeling te tonen tussen de ontbossingsproblematiek in de derde wereld en de verzuring van de bossen in onze eerste wereld.

Er werden door leerlingen 5000 boompjes geplant die door Brabants Landschap zijn geschonken. Met de opbrengst van de verkoop van de bomen werden de projecten in Kenia ondersteund. Vrijwilligers van de stichting onderhouden het bos en zij worden straks ook betrokken bij de metamorfose van het bos.