web analytics

Verkeersmaatregelen rond de Draai op maandag 5 aug

In verband met de Draai van de Kaai op maandag 5 augustus worden weer tal van verkeersmaatregelen genomen op en rond het parcours in Roosendaal. Zo worden straten afgesloten, er worden parkeerverboden en snelheidsbeperkingen ingesteld en rijrichten kunen worden veranderd. Op het parkeerterrein bij het stadion kan maandag 5 augustus gratis worden geparkeerd en fietsenstallingen aan de Roselaar en de Markt blijven tot 24:00 uur open.

Alle te nemen maatregelen, inclusief die voor de Volksronde op zaterdag 3 augustus, zijn te vinden op de website van de gemeente. Daar zijn ook omleidingsroutes te vinden.
❯ Verkeersmaatregelen Volksronde en De Draai

Uit deze maatregelen:

Parcours en omgeving
Volledige afsluiting van het parcours op maandag 5 augustus van 06.00 uur tot 24.00 uur:
Kade, Kadeplein, Oostelijke Havendijk (gedeeltelijk), Wethouder Lanenstraat (gedeeltelijk), Jan Vermeerlaan (gedeeltelijk) en de Burgemeester Freijterslaan (alleen de noordoostelijke rijbaan (gedeeltelijk)), de zuidwestelijke rijbaan zal openblijven voor verkeer. In deze straten geldt tevens een parkeerverbod.

Daarnaast afgesloten op maandag 5 augustus vanaf 06.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur:
Ettingstraat, Jacob Vosstraat, Jan van Eijckplein, Frans Broosstraat, Frans Halslaan, Titus Brandsmanstraat, Lage Brug, Pater Damiaanstraat, Petrus Dondersstraat, Gerardus Majellastraat, Clemens M Hofbauerstraat (gedeeltelijk), St Alphonsusstraat.

Parkeren
Wat parkeren betreft verwijst de gemeente vooral naar het parkeerterrein van het Herstaco stadion (op maandag 5 augustus gratis volgens website gemeente), en het parkeerterrein van recreatiegebied De Stok (tussen 12.00 en 02.00 uur) en de parkeergarages in het centrum (betaald parkeren).

Rotonde
– De rotonde Burgemeester Freijterslaan – Kade fungeert tijdens het evenement als calamiteitensluis. De hulpdiensten moeten door deze sluis, te allen tijde, een vrije doorgang hebben. Een alternatieve route loopt via de Van Goghlaan (gedeeltelijk), Mondriaanstraat, Pater Damiaanstraat. Op deze route is parkeren tijdens het gehele evenement (buiten de vakken) niet toegestaan.
– Op maandag 5 augustus van 06.00 uur tot uiterlijk dinsdag 6 augustus in de ochtend wordt het eenrichtingsverkeer ter hoogte van de ingang van Big Gym tijdelijk opgeheven.
– Op maandag 5 augustus 6.00 uur tot 02.00 uur de volgende dag geldt een snelheidsbeperking op de Burgemeester Freijterslaan tussen het kruispunt met de Jan Vermeerlaan en het spoorviaduct (de Markttunnel) in beide richtingen zal op diezelfde weggedeelten een inhaalverbod gelden.

Taxi’s
Op de Markt (tussen de Dokter Brabersstraat en de Stationsstraat) is er op maandag 5 augustus vanaf 21.30 uur tot 02.00 uur de volgende dag een speciale taxistandplaats. De taxistandplaats is bereikbaar via het busstation en de Dokter Brabersstraat.