web analytics

Vandaag aan de slag op Keep It Clean Day (21 sept)

Het is vandaag (vrijdag 21 september) Keep It Clean Day van Clean Day de stichting Nederland Schoon. Landelijk doen 68 gemeenten mee, waronder Roosendaal. Hier ruimen vandaag kinderen van 12 basisschiolen hun buurt op.

En op zaterdag 22 september gaan twee scoutingverenigingen, het Bewonersplatform Langdonk en buurtpreventieteams aan de slag, zo laat de gemeente weten.

Waardering
Tijdens de Keep It Clean Day ruimen de deelnemers het (zwerf)afval in hun buurt op. Klaar Koenraad, wethouder Duurzaamheid in Roosendaal: “Ik heb veel waardering voor de kinderen en inwoners die een steentje bijdragen aan een schone leefomgeving. Samen zwerfafval opruimen is gezellig. In een schone omgeving voel je je gelukkiger en gezonder. Bovendien is het beter voor het milieu.”

Aan Keep It Clean Day en de dag daarop doen twaalf basisscholen, Scouting Prinses Irene, Scouting Baden Powel, Bewonersplatform Langdonk, buurtpreventieteams en andere inwoners mee. Verschillende organisaties leveren een bijdrage. Nederland Schoon ondersteunt de actie met materialen en de “Afvalkoffer” voor de deelnemende scholen. De gemeente Roosendaal stelt de benodigde materialen beschikbaar. Ook biedt de gemeente de scholen gratis gastcolleges over (zwerf)afval en workshops aan, zoals de Afvalturiers van MEC Roosendaal. Saver haalt het ingezamelde zwerfvuil op.

Schoon Belonen

Keep It Clean Day is onderdeel van het project “Schoon Belonen”. Binnen Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties, zoals scholen en sportclubs, samen om zwerfafval zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. En er zit een beloning aan vast.

‘Tien van de twaalf deelnemende scholen en scouting Prinses Irene zijn reeds aangesloten bij dit project. Zij houden minimaal 2 keer per jaar een opruimactie. Daarnaast krijgen ze een gratis afvalcontainer om plastic, drankpakjes en blik in te verzamelen. Deze wordt gratis geleegd en elke deelnemer krijgt 2 euro beloning voor elke volle container. Dit betekent minder restafval, dus een besparing in hun afvalkosten. Maar ook minder zwerfafval in de buurt en dat komt het milieu weer ten goede’, aldus de gemeente.