web analytics

Vanaf 16 september werk aan rotonde Freijterslaan

Na de kermis begint de gemeente Roosendaal op maandag 16 september met de reconstructie van de rotonde in de Burgemeester Freijterslaan. Met borden worden automobilisten al enige tijd op ‘ernstige verkeershinder tussen 16 september en 25 oktober’ gewezen. Maar het werk is veel minder omvangrijk dan in de zomer het geval was bij de rotonde in de Boulevard.

Die ging in zijn geheel op de schop, waardoor die voor het verkeer was afgesloten. Dat is bij de rotonde in de Freijterslaan niet het geval. Die blijft in gebruik, alhoewel komend vanaf de rijksweg één baan wordt afgesloten om veilig te kunnen werken.

De werkzaamheden aan de rotonde aan de Burgemeester Freijterslaan bestaan uitsluitend uit het verleggen van de twee aanliggende fietspaden. De twee fietspaden worden, net als bij de rotonde aan de Van Beethovenlaan, verder van de rijbaan aangelegd. ‘Op deze manier zien fietsers en automobilisten elkaar beter en wordt de verkeersveiligheid, voor met name fietsers, vergroot’, stelt de gemeente.

Omleiding fietsers
Fietsers hebben dan ook meer last van het werk. Voor hen wordt een omleiding ingesteld. Het is de bedoeling dat de eerste dagen dat er gewerkt wordt, verkeersregelaars worden ingezet om fietsers in de juiste richting te begeleiden.

Opstoppingen
Het verkeer vanaf de rijksweg, dat bij de rotonde dus maar één baan van de Freijterslaan kan gebruiken, kan op de rotonde wel weer gebruik maken van de twee banen richting de stad of de Hulsdonksestraat. ‘We zijn ons ervan bewust dat als er maar één rijbaan open is, dit met name tijdens sptis tot opstoppingen kan leiden. We raden het verkeer komend vanaf de A17 daarom aan om vanaf 16 september gedurende vier weken een alternatieve route te kiezen’, zegt de gemeente.

Vanuit het centrum
Het verkeer komend vanuit het centrum richting de Kade kan alleen gebruik maken van de rechterbaan op de rotonde. Verkeer komend vanuit het centrum richting de A17, kan alleen gebruik maken van de linkerbaan op de rotonde.