web analytics

Universiteit Brussel doet onderzoek onder ouderen

De Vrije Universiteit Brussel gaat in Roosendaal en Bergen op Zoom een uitgebreid onderzoek doen onder bejaarden. Dit gebeurt in het licht van de snelle vergrijzing in West-Brabant en de wens van beide gemeenten om ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ te worden.

Om de wensen en behoeften van ouderen in beeld te krijgen, heeft de gemeente Roosendaal ruim 800 geselecteerden inwoners uit Roosendaal, die ouder zijn dan 60 jaar, deze week een vragenlijst toegestuurd.

Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen, zijn onder andere mobiliteit, wonen, participeren, gezondheid, zorg en openbare ruimte.

Wie geen vragenlijst heeft ontvangen, maar wel wil meedoen aan het onderzoek, kan meedoen via internet. Ga daarvoor naar dit website-adres