web analytics

Tweede editie van A-B-dag in wijk Kortendijk (27 juni)

Op woensdagmiddag 27 juni is van 13:00 uur tot 16:30 uur de tweede editie van de AB-dag in de wijk Kortendijk. Het programma op het speelveld naast het AB- staat in het teken staan van kinderen die samen sporten en spelletjes doen, en ouders die elkaar wat beter kunnen leren kennen. Iedereen is welkom op deze dag, waar er naast het sport en spel ook diverse instanties aanwezig zijn die in de wijk actief zijn.

Deze dag wordt ook georganiseerd in het kader van de vitaliteitsactie ‘Sport voor Jeugd in Kortendijk’. De vitaliteitsacties zijn acties die voortkomen uit het programma Vitale Wijken en Dorpen van wethouder Schenk. Deze acties zijn in het leven geroepen zodat de gemeente samen met inwoners, professionals en maatschappelijke instellingen, de vitaliteit in wijken en dorpen kan blijven verbeteren. De gemeente is daarbij met name faciliterend aan de initiatieven vanuit de samenleving.

Kortendijk Actief
De projectgroep Kortendijk actief is door de gemeente Roosendaal in het leven geroepen. Daarbij wordt sport ingezet als middel en niet als doel. Hierdoor kunnen verbindingen gelegd worden met alle organisaties in de wijk, om zodoende signalen met betrekking tot de kinderen (denk aan huiselijk geweld, armoede in het gezin, radicalisering, drugsgebruik, pestgedrag, crimineelgedrag, psychische problemen, etc.) te signaleren en te zorgen dat de meeste aangewezen organisatie/persoon die dit op kan pakken.

Binnen deze groep van ‘Kortendijk actief’ zitten daarom ook verschillende instanties die elkaar hierin kunnen helpen. Met de buurtsportcoach van Sportservice Noord-Brabant, de sociaalwerker van WijZijn Traversegroep, de jongerenwerker van Boost, de jeugdprofessionals van Wegwijs Roosendaal en de wijkagenten van de Kortendijk, is er een diverse groep met voldoende expertise in de wijk actief waar gezinnen terecht kunnen met hun vragen.

Aanleiding
Het veldje rondom de A- en B-dijken is een veldje dat veel gebruikt wordt door de jeugd in Kortendijk. Het veldje ligt precies tussen twee delen van de wijk in en heeft aangrenzend een BSO en een basisschool. Toch wordt er volgens de projectgroep te weinig gebruik gemaakt van dit veldje.

Jerome de Clercq, buurtsportcoach van Kortendijk spreekt lovend over de jaarlijks georganiseerde Desdia-dag. ‘De Desdia dag is een geweldig initiatief van de bewoners rondom de Desmijndijk en Diamantdijk in samenwerking met het bewonersplatform. Jaarlijks organiseren zij een leuke spelletjes/ontmoetingsdag met de hele buurt. Eigenlijk is daar het idee ontstaan om dit ook rondom het veldje van de A- en B-dijken te doen”.

De projectgroep hoopt dat er na deze dag veel positieve reacties komen en dat de buurtbewoners het stokje over kunnen nemen in de organisatie. “Als wij als projectgroep een goede voorzet geven, dan kunnen de bewoners hem vast wel inkoppen”, aldus Bas Huibregtse van Boost Jongerenwerk Roosendaal.