web analytics

Twee lintjes in Nispen

Burgemeester Han van Midden heeft zondagmiddag 20 oktober twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Nispen. Dat gebeurde in dorpshuis Nisipa na een lezing over Nispen in de Tweede wereldoorlog. Het betrof Inge Aerden (47) en René Leijdekkers (67), beiden nauw betrokken bij de Heemkundekring ‘De Heerlijckheid Nispen’, maar beiden hebben ook andere verdiensten voor Nispen.

Dorpshuis
Inge Aerden zet zich al jaren belangeloos in als secretaris bij de heemkundekring. Ze weet veel over de geschiedenis van Nispen en kan hierover heel boeiend vertellen. Ze geeft altijd uitleg bij de molendagen en monumentendag. Sinds begin 2010 is ze ook secretaris van dorpshuis Nisipa. Vanuit die functie is zij sinds enkele jaren secretaris (geen officiële titel) van het voorzittersoverleg van alle buurt- en dorpshuizen van de gemeente Roosendaal. Dit overleg vindt 4 tot 6 keer per jaar plaats.

Cultureel
Verder is ze sinds 2007 secretaris van Cultureel Nispen. Vanuit deze Stichting is ze actief betrokken bij onder andere de Kerstloop Nispen, collecteert ze voor het KWF kankerbestrijdingsfonds, verzorgt ze het clubblad van NSV Vrouwenvoetbal en wordt de Molen de Aerden in Nispen door haar onderhouden.

Medeoprichter
René Leijdekkers (67 jaar) is medeoprichter van en zeer actief en betrokken bij de Heemkundekring ‘De Heerlijckheijd Nispen’ en onder andere bezig met archeologisch onderzoek naar de geschiedenis van Nispen. Hij was eerst vice-voorzitter en sinds 2011 voorzitter. Het is zeer bijzonder dat hij zoveel uren spendeert aan de geschiedenis van Nispen, vanuit het belang dat er niets verloren mag gaan van de geschiedenis van Nispen.

Parochiekerk
Ook is hij al lange tijd actief bij de vereniging Roosendaalse Lijst. Verder was hij bestuurslid en is hij nu parochiekernlid van de parochie H. Maria Hemelvaart. Vanuit die functie is hij nauw betrokken bij het onderhoud van de parochiekerk. Deze werkzaamheden omvatten onder andere onderhoud en herstel van de gebouwen, kerk en het pastoraal centrum en het onderhoud aan de verwarming van het kerkgebouw en het pastoraal centrum.