web analytics

Tullepetaonse Toertocht van Lionsclubs (6 okt)

De drie Roosendaalse LionsClubs: LionsClub Roosendaal-Westhoek, LionsClub Roosendaal en LionsClub Roosendaal-Witheeren organiseren gezamenlijk op zaterdag 6 oktober de derde Tullepetaonse Toer
tocht. De opbrengst is bestemd voor een speeltoestel voor de speciaal onderwijsschool De Fakkel in Roosendaal. Iedereen kan met elke auto deelnemen.

Vertrokken wordt rond half elf vanaf Audi Centrum Roosendaal, waar rond half tien de ontvangst is. De aankomst is bij Bfravo24 op De Stok omstreeks 16:30 uur, met aansluitend een feestavond met BBQ. Deelname als equipe kan voor 150 Euro (2 personen).

De sponsoropbrengst en opbrengsten uit de verkoop van equipes van deze toertocht komen ten goede aan: Speciaal onderwijs school De Fakkel. De Fakkel verzorgt in Roosendaal speciaal onderwijs in het Cluster 4. Bij de leerlingen van De Fakkel is sprake van psychiatrische- of gedragsproblematiek zoals: autisme spectrumstoornissen, aandachtstekort-stoornissen (ADHD), oppositionele gedragsstoornissen en andere stoornissen. De Fakkel wil een (kind-) vriendelijk, open, gestructureerd en rustig klimaat creëren waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen. De leeromgeving wordt uitnodigend ingericht, zodat iedereen kan leren, werken en zichzelf kan ontwikkelen.

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 verhuist de Fakkel naar hun nieuwe accommodatie aan de Van Goghlaan in de Westrand. Met de opbrengsten van de TTT wordt een speeltoestel aangeschaft voor op het nieuwe schoolplein. Met dit speeltoestel kunnen de leerlingen gestimuleerd worden om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. Uit ervaring weten wij dat de leerlingen bij ons op school veel plezier halen uit buitenspelen. Tegelijkertijd is het een goed middel om te leren samenwerken en afspraken te maken.

https://www.facebook.com/tullepetaonsetoertocht/