web analytics

Tiny Forests in de Westrand en de Langdonk

Gemeente Roosendaal en IVN Natuureducatie hebben dinsdag 1 oktober een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Eind dit jaar plant de gemeente Roosendaal twee Tiny Forest aan in samenwerking met IVN Natuureducatie, scholen en buurtbewoners in de Westrand en aan de Langdonk.

‘Een Tiny Forest in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar’, is de gedachte. IVN Natuureducatie wil de komende jaren met steun van de provincie Noord-Brabant 28 Tiny Forests in de provincie realiseren. In Brabant is de gemeente Roosendaal een van de negen gemeenten in Brabant die partner voor Tiny Forest zijn. Bij voldoende animo komen er na de eerste twee van dit jaar in 2020/2021 mogelijk nog twee Tiny Forests in de gemeente Roosendaal bij.

Kameleon en Kroevendonk
Voor het vinden van geschikte locaties heeft de gemeente Roosendaal basisscholen benaderd met de vraag of zij een Tiny Forest bij hen in de buurt mede willen aanleggen en adopteren. De Kameleon, basisschool voor speciaal onderwijs heeft hierop positief geregeerd en gaat samen met Bewonersplatform Westrand meehelpen om bij hen in de buurt een Tiny Forest te realiseren. Ook BS De Kroevendonk gaat aan de slag met een Tiny Forest op een braak liggend terrein tegenover de school aan de Langdonk.

Wethouder Inge Raaijmakers reageert blij op dit initiatief: “Wat fijn dat de leerlingen van De Kameleon samen met het bewonersplatform dit minibos gaan onderhouden. Zo leert de jeugd nu al dat alles wat leeft in de natuur belangrijk is en aandacht nodig heeft. Ze raken verbonden met bomen, planten, struiken, kruiden, insecten bijen, vlinders en vogels etc. Dat is belangrijk voor nu en in de toekomst.”

Tennisbaan

‘Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag’, aldus IVN Natuureducatie.

‘Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de provincie Noord- Brabant’.

Foto boven: Wethouder Inge Raaijmakers was dinsdagmorgen aanwezig bij de kick-off bijeenkomst op basisschool De Kameleon. Deze school gaat samen met bewonersplatform Westrand een Tiny Forest realiseren. (Foto Gemeente Roosendaal)